Tidtabell

Enligt arbetsnamnet områdesläger är det områden, eller alltså medlemmarna (=kårerna), som ordnar lägret. De kårer som vill delta på ett områdesläger behöver se till att arbetet framskrider.

I fortsättningen är tanken att områdesläger ska vara möjliga att ordna två stycken vartannat år fr.o.m. 2027 (förbundsläger inplanerat till 2026).

Vid frågor hör av er till Petra Lapela, styrelsemedlem med ansvar för lägerprojekt eller FiSSc kansliet. Petra nås via Teams eller per e-post petra.lapela(a)scout.fi. Kansliet nås på kansliet(a)scout.fi.

Tidsplan för områdeslägerprocessen

 • Före höstmötet (30.10.2022)
  • Skicka en fritt formulerad intresseanmälan till kansliet@scout.fi
  • Intresseanmälan ska innehålla:
   • Vilka kårer planerar göra områdesläger (kårcheferna undertecknar)
   • Uppskattning på hur många deltagare per kår deltar (totalt åtminstone 300 deltagare fördelat på minst 8 och max 20 kårer)
 • Före 8.12
  • Chefstrion har sökt uppdrag
   • Uppdragen publiceras på Uppdragsbörsen efter höstmötet
   • Antal lägerchefstriouppdrag öppnas upp enligt intresseanmälningar (max 4 st lägerchefstrion)
  • Samarbetsavtalet mellan lägerorganisationen och FiSSc ska vara undertecknat av bägge parter (obs ett av två avtal som ska uppgöras)
  • OBS! Förbundsstyrelsen och kanslipersonalen rekryterar/marknadsför inte 
 • Januari/februari 2023
  • Förbundsstyrelsen och kansliet har introducerande möte med chefstrion
  • Förbundsstyrelsen har handslag med chefstrion
 • Före 28.2.2023
  • Stab rekryterad
  • Lägerchefstrion gör uppdragsbeskrivningarna i Uppdragsbörsen
  • Staben/staberna presenteras på vårmötet
 • Före 15.5 2023
  • Plan, budget och lägerkårernas samarbetsavtal (avtal 2/2 för kännedom) inlämnade till FiSSc till adressen kansliet(a)scout.fi
 • Höstmöte 2023
  • Alla förbundets medlemmar (kårerna) godkänner plan och budget. Förbundsstyrelsen har före höstmötet godkänt lägrets plan och budget som del av förbundets verksamhetsplan och budget. 
 • Vintern/våren/sommaren 2023-2024
  • Regelbunden kontakt med förbundsstyrelsen
  • Programstommen planerat 5 månader före lägret
 • Sommaren 2024
  • Områdeslägret ordnas i Finlnad
 • En vecka innan höstmötet 2024
  • Slutrapporten inlämnad