Evenemang våren 2024

Denna sida bygger på ett mejl som innehåller info om utbildningar och evenemang som FiSSc ordnar i januari-april 2024. Mejlet har skickats till kårernas chefstrio och till alla förtroendevalda i FiSSc. Skicka gärna vidare mejlet till kårens alla medlemmar!

Hej på dig!

Detta mejl har skickats till kårernas chefer. Det når alltså inte de andra ledarna eller medlemmarna i kåren, så sprid det gärna!

I det här mejlet hittar du infon som du behöver för att kunna uppmuntra din kårs medlemmar att utbilda sig och delta i kurser och evenemang som ger dem inspiration och fiilis. Sprid informationen i kårens kanaler, och be lotsarna att uppmuntra sina spejar- explorer- och roverscouter att nappa på chansen att vidga sina vyer!

De flesta av kurserna och evenemangen som lyfts upp här har sista anmälningsdag 15.1.

H. FiSSc:s kansli
kansliet@scout.fi


Infon du behöver

I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kommande kurser och evenemang. Där hittar du också anmälningsblanketterna.  

Åldersgruppsindelad evenemangsinformation i PDF

Evenemang för spejarscouter
Infobrev om spejardagar
Infobrev om UteVinter
Infobrev om grundkurs i första hjälpen

Evenemang för explorerscouter
Infobrev om FiSScExplosion

Evenemang för roverscouter och ledare

Kronologiskt indelad evenemangsinformation

Evenemangskatalogen 2024 (denna kommer också som pappersvariant till kåren i november) – innehåller alla FiSSc:s kurser och evenemang 2024.

FiSSc:s händelsekalender i tabellformat (uppdateras med några månaders mellanrum) – bra att ha för översikt.

I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kommande kurser och evenemang.

Om du inte hittar de utbildningar eller evenemang över kårgränserna som din kår skulle ha behov av; kolla in infon om att beställa en kurs och sidorna med tips för att arrangera evenemang tillsammans med andra kårer.


Allmänt

Anmälning: Minderåriga deltagare ska antingen anmälas av sin vårdnadshavare med vårdnadshavarens scoutID, eller av en ledare i kåren med rättigheter att anmäla medlemmar (åtminstone uppdragschefen och medlemsregisteransvariga har sådana rättigheter).   

Stipendier: Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.  

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/  

Information om tillgänglighet: Då vi planerar kurser och evenemang försöker vi beakta tillgänglighet så gått det går. Kursplatsen och kursens innehåll kan ibland göra kursen mindre tillgänglig. 
På vissa kurser och evenemang har vi i händelsekalendern skrivit ut en del information om tillgängligheten. För alla kurser och evenemang gäller att du kan ta kontakt med personen som nämns i slutet i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program).  
Läs mer om hur vi beaktar tillgänglighet på våra evenemang.

Kom med i staben! De flesta kurser och evenemang söker förutom deltagare också stabsmedlemmar. Stabsuppdragen hittas i Uppdragsbörsen. Du kan också vara i kontakt med kontaktpersonen för det evenemang eller den utbildning som du vill vara med i staben för.   

  
Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) arrangerar också kurser och evenemang. En del av dessa finns med i infobladen ovan. Info om HeSS kurser och evenemang hittar du också via HeSS infokanaler. HeSS kurser och evenemang är öppna för alla scouter, inte bara HeSS-kårers medlemmar.  

Ålands Scoutdistrikt (ÅSD) arrangerar också evenemang som inte finns med i denna lista. Informationen om dem sprids i de åländska kårerna. Evenemangen har i allmänhet avvikande anmälningsdatum och -förfarande.  

Utbildningarna och evenemangen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.