Chefsposten

Chefsposten är FiSSc:s nyhetsbrev som riktar sig till kårens chefstrio: kårchefen, programchefen och uppdragschefen. Den utkommer sex gånger i året och innehåller aktuell information från FiSSc:s verksamhetsområden som berör chefsuppdragen: bl.a. tips om material, stöd, kampanjer och annat nyttigt. I materialet informeras också om vad som aktuellt inom Finlands Scouter (FS).

Chefsposten utges i elektronisk form och skickas till kårernas chefer, vice kårchef samt för kännedom till coacherna, förtroendevalda som arbetar med kårstöd, förbundets styrelse och gruppordförande.