Uppdrag och handslag

Scoutingen baserar sig på, och leds av, frivilliga krafter. Scoutingens grund ligger på alla nivåer i engagerade medlemmar och ledare och i det stora mänskliga kapitalet som föds av samarbetet.

Frivilliga har både rättigheter och skyldigheter. Till rättigheterna hör att få göra saker som motiverar, lär och utvecklar samt att få stöd och utbildning. Scoutingens metod för detta är uppdraget. Uppdraget gäller en begränsad uppgift med klart definierade förväntningar samt ansvars- och stödmekanismer, där personen får utveckla sin egen kompetens. Uppdragsgivaren är en utnämnd person som uppdragstagaren svarar inför.

Uppdragsgivarens roll

Uppdragsgivaren har speciellt en viktig roll när vi pratar om hur man trivs i sitt uppdrag. Det finns en tendens att saker görs ”för det är så kiva” eller ”för det har alltid gjort så här förr”. För uppdragsgivaren kan det därför vara bra att känna till uppdragstagarens motivation, intressen och kunnande eftersom det gör det enklare att bygga uppdraget enligt hens behov och kompetens.

Uppdragstagaren kan klara sig själv i sin personliga utveckling, men med olika små sätt att stöda kan utvecklingen breddas. Uppdragsgivaren är uppdragstagarens närmaste stöd och hen har en avgörande roll i att stötta utvecklingen.

Stöd och verktyg

På de här sidorna presenterar vi modeller som fungerar som stöd i uppdraget – verktygen ’uppdragsnyckeln’ och ’utveckling inom uppdraget’. Genom att följa dessa och speciellt aktivt använda de i handslagsdiskussioner blir frivilligarbetet i scouterna roligare och de frivilliga trivs.

På sidan uppdragsbeskrivningar hittar du beskrivningar för några av de viktigaste uppdragen i kåren. Där hittar du också uppdragskorten.

Ledarskapsmodellen är också starkt förknippad med uppdragen och erbjuder bra verktyg för att reflektera över sitt eget ledarskap och uppdrag.

Bild: Sauli Sillanpää