Mångfald i scouterna

Det första idealet för Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter r.f. (FS) är att ”En [scouts] ideal är att respektera andra”. Idealet finns med redan från den yngsta åldersgruppen och är alltså en av scoutingens grundstenar som genomsyrar all verksamhet. Enligt FS:s grundstadga ska scoutverksamheten och beslutsfattandet inom scoutingen vara jämlikt, vilket innebär att alla behandlas lika oberoende kön, hemort, språk, kultur, religion eller övertygelse.

FS och Finlands Svenska Scouter (FiSSc) arbetar kontinuerligt med att avlägsna hinder för att delta i verksamheten och för att sänka tröskeln för att komma med. På den här sidan finns samlat olika verktyg som kåren kan ha nytta av i att dels reflektera över den egna verksamheten och å andra sidan öppna upp och erbjuda verksamheten åt allt fler.

Jämlikhetsplan

Inom scouterna eftersträvar vi att jämlikt bemöta alla medlemmar, förtroendevalda och anställda. För att kunna uppnå detta har det framställts en jämlikhetsplan. Planens syfte är att ge verktyg för förbundets medlemmar att beakta jämlikhet i verksamheten, alltså fungerar den som ett stöd för scouter att ordna verksamhet som är tillgänglig, välkomnande och trivsam. Kårerna uppmuntras även till att göra en egen jämlikhetsplan.

Plan för respektfullt beteende

Inom scouterna strävar vi efter att vara medvetna över hur vi talar med varandra, hur vi beter oss sakligt och hur vi kan vara scouter på bästa möjliga sätt. I scouterna råder nolltolerans mot mobbning och osakligt beteende. Planen för respektfullt beteende behandlar dessa teman. Den stöder och ger tips kring förebyggande av och ingripande mot osakligt beteende och mobbning inom scoutingen.

Illustration: Ellen Portin

På sidorna för Trygghet hittar ni också mycket bra material för hur man skapar en öppen och trygg miljö i kåren.