Verktyg för mångfald

Det första idealet för Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter r.f. (FS) är att ”En [scouts] ideal är att respektera andra”. Idealet finns med redan från den yngsta åldersgruppen och är alltså en av scoutingens grundstenar som genomsyrar all verksamhet. Enligt FS:s grundstadga ska scoutverksamheten och beslutsfattandet inom scoutingen vara jämlikt, vilket innebär att alla behandlas lika oberoende kön, hemort, språk, kultur, religion eller övertygelse.

FS och Finlands Svenska Scouter (FiSSc) arbetar kontinuerligt med att avlägsna hinder för att delta i verksamheten och för att sänka tröskeln för att komma med. På den här sidan finns samlat olika verktyg som kåren kan ha nytta av i att dels reflektera över den egna verksamheten och å andra sidan öppna upp och erbjuda verksamheten åt allt fler.

Jämlikhetsplan

Inom scouterna eftersträvar vi att jämlikt bemöta alla medlemmar, förtroendevalda och anställda. För att kunna uppnå detta har det framställts en jämlikhetsplan. Planens syfte är att ge verktyg för förbundets medlemmar att beakta jämlikhet i verksamheten, alltså fungerar den som ett stöd för scouter att ordna verksamhet som är tillgänglig, välkomnande och trivsam.

Plan för respektfullt beteende

Inom scouterna strävar vi efter att vara medvetna över hur vi talar med varandra, hur vi beter oss sakligt och hur vi kan vara scouter på bästa möjliga sätt. I scouterna råder nolltolerans mot mobbning och osakligt beteende. Planen för respektfullt beteende behandlar dessa teman. Den stöder och ger tips kring förebyggande av och ingripande mot osakligt beteende och mobbning inom scoutingen.

Scouting är en hobby för alla
Bild: Meeri Rasivirta

Läs mer om planen för respektfullt beteende

Scouting för personer i behov av särkilt stöd

Scoutverksamhet för personer i behov av särskilt stöd är i större grad anpassad till deltagarnas behov med tanke på gruppstorlek, mängden ledare, aktiviteter och hur aktiviteterna genomförs. Genom att ta i bekatande varje enskild scouts behov kan man erbjuda scoutverksamhet också för dem som behöver hjälpmedel, stöd i kommunikationen eller andra avvikande arrangemang.

Alla med är en utbildning som tar upp frågor om scouting för personer med särskilt stöd. Läs med om Alla med-utbildningen och -materialet här!

Scoutkompis

En scoutkompis fungerar som en vän, möjliggörare och ett stöd för ett barn i behov av särskilt stöd som vill börja i scouterna. Scoutkompisverksamheten startades upp 2017 i samband med Finlands Scouters projekt 100 nya sätt att scouta. Verksamheten  är ett samarbete mellan FiSSc (Finlands Svenska Scouter) och SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder). Projektet fungerar för tillfället i huvudstadsregionen.

Läs mer om Scoutkompis

100 nya sätt att scouta

Under åren 2017-2018 deltog FiSSc i det nationella projektet 100 nya sätt att scouta. Projektets huvudsakliga målsättning var att hitta nya sätt att scouta som sänker tröskeln för att delta i scoutverksamhet och som gör det  möjligast enkelt att komma med i verksamheten. Projektet har en egen hemsida, med en öppen tipsbank om olika sätt att möjliggöra scouting som hobby för en allt bredare målgrupp.

Hemsida: 100 nya sätt att scouta

Över gränserna

Över gränserna är en metodguide för global fostran med engagerande och tankeväckande aktiviteter för spejarscouter och äldre, som kan användas t.ex. som ett patrullrådd på utfärder eller läger eller som program under vanliga veckomöten. Materialet kan användas för att reflektera över flyktingfrågor och fördomar.

 Över gränserna på scoutprogrammet.fi

Verktyg för att jobba trakasseriförebyggande

Materialet innehåller följande tre övningar:

  • Privilege walk
  • Att definiera sin gränser
  • Scenarion

Läs mera om att arbeta trakasseriförebyggande här.

LADDA NER MATERIALET FÖR ÖVNINGARNA HÄR

HÄR HITTAR DU ROLLER OCH PÅSTÅENDEN FÖR ÖVNINGEN PRIVILEGE WALK

Aktiviteter och material

Här nedan hittar du material och utbildning för att bekanta dig med frågor som berör mångfald och tillgänglighet.

BILDSTÖD          AKTIVITETER          

PROJEKTET SCOUTKOMPIS

Bild: Otto Virtanen