Marknadsföring inför evenemanget

För att få med deltagare på evenemanget lönar det sig såklart att marknadsföra det.

Gör upp en arbetsfördelning på vilken marknadsföring som görs av staben och vilken roll de medverkande kårerna har i marknadsföringen.

Marknadsföringsinfon behöver innehålla:

 • namn, datum och plats
 • målgrupp och arrangerande kårer
 • deltagaravgifter
 • anmälnings- och annulleringsanvisningar
 • information om var/av vem man får mer information
 • fina bilder och inspirerande text

Snyggt marknadsföringsmaterial:

Bra bilder är alltid bra att ha! Skoj är det ju om man använder kårernas egna bilder, där ansikten och scouthalsdukar och sammanhang är bekanta. Scoutbilder av hög kvalitet hittar du också i scoutingens bildbanker:

Marknadsföringskanaler

Det lönar sig att marknadsföra brett och synligt på många kanaler. Kårernas egna kanaler lönar ju sig att utnyttja till max. Webbplatser, Facebook, Instagram, e-post-cirkulär, planscher att hänga upp på kårlokalsväggen…

Evenemangsinformationsmejlen

FiSSc skickar ut Evenemangsinfomejl fyra gånger per år, med info om de kommande månadernas evenemang. Mejlet innehåller huvudsakligen FiSSc:s ordinarie-evenemang, men kan jättegärna innehålla en avdelning också för kårsamarbetsevenemang. Kom ihåg att mejlen skickas ut till alla kårer i FiSSc, så intresse kan droppa in också från andra kårer. Mejlen skickas ut i början av december, början av mars, början av augusti och början av oktober.

Om ni vill att ert evenemang finns med i evenemangsinfomejlet, mejla program- eller utbildningskoordinatorn senast 15.11, 15.2, 31.7 eller 15.9. och meddela:

 • datum, namn och plats(ort) i rubriken
 • målgrupp
 • plats (närmare platsbeskrivning, gärna med adress, om man vet)
 • pris
 • anmälning (länk till anmälningsblanketten + anmälningsDL)
 • vad går det ut på och vad gör vi?
 • vad lär jag mig?
 • hur tar jag mig dit?
 • hur och var sover vi? (alltså närmast info att är det inomhus i sängar eller på golv, eller är det utomhus i vindskydd eller under bar himmel…)
 • vem är med i staben
 • eventuell extra info, som förhandsuppgifter, särskild utrustning som krävs osv

Alla ovanstående frågor är ju inte relevanta för alla kurser och evenemang, och då är det bara att lämna bort.