Scoutkompis

En scoutkompis fungerar som en vän, möjliggörare och ett stöd för ett barn i behov av särskilt stöd som vill börja i scouterna. Scoutkompisen deltar i den verksamhet som barnet deltar i, hjälper där det behövs och upprätthåller kontakten till barnet, familjen, scoutkåren och scoutkompisprojektet. Scoutkompisverksamheten startades upp 2017 i samband med Finlands Scouters projekt 100 nya sätt att scouta.

Verksamheten  är ett samarbete mellan FiSSc (Finlands Svenska Scouter) och SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder). SAMS vänverksamhet förmedlar fritidsvänner för personer med funktionsnedsättning i Svenskfinland. För tillfället fungerar scoutkompisprojektet i huvudstadsregionen. Hösten 2023 inleds projektet även i österbotten.

Vill du eller ditt barn delta i scouting med en Scoutkompis?

Är du eller ditt barn intresserad av att börja med scouting och önskar få en scoutkompis som kan vara med som ett stöd, en vän och möjliggörare i scoutverksamheten? Sök då en scoutkompis via SAMS vänverksamhet.

Fyll i kontaktuppgifter i SAMS formulär ”Sök en frivilligvän” och kruxa i scoutkompis under frågan om hur du vill träffa din vän. Du kan också kontakta SAMS frivilligkoordinator, Emelie Möllerström emelie.mollerstrom@samsnet.fi, eller någon av FiSSc:s kontaktpersoner Carolina Savander eller Malin Lundström. (fornamn.efternamn@scout.fi)

Vill du vara en Scoutkompis?

Uppdraget passar dig som vill ge ett barn chansen att vara scout! Uppdraget passar för dig som är cirka 15 år eller äldre och du behöver inte vara scout från tidigare. Ifall du är scout kan du till och med passa på att bli scoutkompis i en kår som inte är din ”hemkår”! Ta kontakt så hjälper vi dig hitta en kår som är med i projektet och ett barn som vill komma med i verksamheten!

Som scoutkompis får du ett ansvarsuppdrag där du både ger och får!

 • Deltagande i gruppmöten tillsammans med barnet varje/varannan vecka under ett läsår.
 • Deltagande i scoutkårens övriga evenemang riktade till barnets grupp, enligt överenskommelse med scoutkompisen, barnet, familjen och scoutkåren.
 • Deltagande i utbildnings- och diskussionsträffar för scoutkompisar (ca 3 träffar per läsår).
 • Öppen kontakt med scoutens familj, scoutkåren och scoutkompisprojektet.
 • Pålitlighet, öppenhet och en vilja att testa på nytt och utvecklas.

Ingen tidigare erfarenhet? Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av personer i behov av särskilt stöd eller scouting, du får utbildning och stöd i ditt uppdrag!

Är du inte scout? Du som inte är scout får testa på scouting, men du behöver inte ansvara för att ordna programmet själv – det fixas av scoutkårerna som deltar i projektet!

Är du IB-elev? Du som är IB-elev kan räkna scouttimmarna till godo för dina CAS-studier.

 • Stöd och handledning vid behov.
 • Andrahandsförsäkring
 • Kontaktpersoner från både FiSSc och SAMS.
 • Ett intyg över uppdraget.
 • Ett uppdrag var du både ger och får!

Alma Lüttge var med i Scoutkompisprojektet läsåret 2017-2018. 

”Jag gick med i projektet för jag kände direkt att detta var något för mig. Jag tycker det är mycket viktigt att möjliggöra för alla människor, vare sig förutsättningar, att delta i scouting. I början tyckte jag det var ganska ansträngande med mötena, antagligen eftersom vi alla inte riktigt hade hittat våra roller eller visste hur vi skulle förhålla oss till varandra. Med tiden blev det enklare och jag tycker jag har utvecklat ett välfungerande förhållningssätt till min scout i rollen som scoutkompis. Det mest givande har varit att se då det har fungerat riktigt bra på möten och då jag fått feedback av både barnen och föräldrarna.”

Om hur mycket tid uppdraget kräver och vad det ger funderar Alma så här:

Personligen har den tidsmässiga investeringen i projektet varit passlig för en som studerar och har flera andra bollar i luften. Jag upplever också att familjen har varit flexibla och förstående gentemot ombokningar eller avbokningar. En bra kommunikation med familjen mellan mötena har varit mycket viktig för mig och har fördjupat min roll i projektet.

På frågan om vem uppdraget passar åt säger Alma:

Jag skulle rekommendera att delta i något liknande projekt ifall man värnar om relationer mellan människor och kan känna in människors behov och känslor. Det viktigaste är en motivation för att lära sig och utvecklas. Mitt tålamod har testats och jag har varit frustrerad men samtidigt är det sällan jag lämnar ett möte utan ett stort leende på mina läppar, lycklig över möjligheten detta unika projektet ger dessa scouter och mig som ledare.

Alma Lüttge, maj 2018.

I dags dato är Alma medlem i FiSSc:s förbundsstyrelse, och hon har tidigare även fungerat som kontaktperson för projektet.

Scoutkår, vill ni vara med i scoutkompisprojektet?

Genom att vara med i projektet möjliggör er kår att allt fler barn får möjligheten att scouta och uppleva allt det roliga ni gör. Scoutkompisen är en stödperson för ett barn i behov av särskilt stöd – personen möjliggör att barnet kan delta i verksamheten tillsammans med resten av scouterna. Scoutkompisprojektet är ett samarbete mellan FiSSc (Finlands Svenska Scouter) och SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder). För tillfället fungerar projektet i huvudstadsregionen och till hösten -23 inleds projektet även i österbotten.

 • En utomstående scoutkompis, alltså en extra vuxen, som deltar i verksamheten tillsammans med barnet ELLER ett klart och tydligt uppdrag som kåren kan erbjuda en explorerscout eller äldre som saknar ett uppdrag.
 • Stöd och utbildning från både FiSSc och SAMS.
 • Nya verktyg för att bemöta och inkludera olika barn i er verksamhet. Således kan ni bredda på kårens målgrupp och vara mer inkluderande.
 • En möjlighet för alla i kåren att lära sig nytt och bredda på vyerna.

Under hösten rekryteras barnen från en skola nära kåren och passas ihop med en äldre scoutkompis. Paret blir sedan en del av en grupp i kåren och deltar tillsammans i gruppens möten, antingen varje eller varannan vecka. De deltar också i gruppens utfärder enligt de förutsättningar som finns.

 • Vilja att ta emot en eller flera utomstående vuxna som hjälpledare, alternativt vilja att introducera uppdraget åt e eller flera explorerscouter/ledare i kåren.
 • Vilja att ta emot en eller flera nya medlemmar i kåren – barnen som kommer med i verksamheten skrivs in som medlemmar i kåren.
 • Deltagande i en utbildning (en dag/en kväll) och två utvärderingstillfällen i året (tillfällena arrangeras i december och maj).
 • Öppen kontakt med scoutkompisen (hen blir en av ledarna i kåren), med barnet och dess familj samt med scoutkompisprojektet.
 • Pålitlighet, öppenhet och en vilja att testa på nytt och utvecklas.

Bildstöd

FiSSc har i samarbete med Folhälsans Center för Kompletterande Kommunikation och Pedagogik skapat bildstöd som kan användas inom scouting. Bildstöd kan användas för att göra det lättare att hänga med för alla scouter, också de med till exempel specialbehov eller svagt språk. Bilder stöder allas inlärning, och speciellt med yngre grupper kan det göra verksamheten smidigare.

Bild: Kris Loimaala