Förtroendevalda, staber och anställda

Förtroendevalda och anställda kan och bör ingripa om de upptäcker osakligt bemötande, eller om de upplever att det behövs jobb med att få gruppen att fungera. Alla kan säga t.ex. ”Jag tycker att jag inte känner er andra tillräckligt, kan vi ordna lite samarbetsövningar i början av nästa möte?” Eller ”Jag tycker inte om att ni sitter och skrattar åt sådant som jag inte känner till”. Eller ”Jag känner mig kränkt när du inte besvarar mina frågor” osv.

Gruppens ordförande är ansvarig för att se till att det finns tid och möjlighet för alla att må bra i gruppen. Alla gruppmedlemmar ansvarar för att bidra till bra gruppanda.

När behövs ett ingripande?

Ingripande behövs direkt då du upplever eller bevittnar en osaklig eller obekväm situation. Du kan ingripa till exempel genom att ifrågasätta eller synliggöra. Här handlar det alltså om enskilda kommentarer eller handlingar som kan bemötas direkt då de uttalas eller sker.

I följande fall behövs ett kraftigare ingripande:

 • Då kommentarerna eller handlingarna blir ett mönster. Då hela stämningen känns ovälkomnande eller ovänlig.
 • Signaler på att du själv inte trivs och på att ett ingripande behövs: Jag vill inte gå på mötet. Flera möten i rad är tråkiga. Stress. Rädsla för att telefonen ska ringa.
 • Signaler på att någon annan i gruppen känner sig utsatt: Personen uteblir från möten utan någon klar orsak, svarar inte på kontaktförsök, personens iver dalar.

Hur ingripa?

 • Övertramp eller osakligt bemötande som sker en gång / inte regelbundet:
 • Fråga: Vad menar du?
 • Återspegla: Menade du att… ?
 • Synliggör: Jag känner mig obekväm i den här situationen…
 • Ge ditt stöd åt någon som utsätts för påhopp eller osakliga kommentarer genom någon av ovanstående metoder
 • Ge dit stöd åt någon som exkluderas ur diskussionen eller gruppen genom att erbjuda hen plats: Vad tycker du? eller: Jag vill gärna att vi funderar vidare på xx:s idé; har du fler tankar om saken som du kunde lyfta fram.
 • Svenska Yle har gjort en videoserie om hur en kan hantera och bemöta härskartekniker.

Övertramp eller osakligt bemötande som sker regelbundet

 • Är saken sådan som du själv kan och vågar åtgärda? Eller behöver du hjälp?
 • Om du kan och vågar åtgärda saken själv: Prata med ordföranden, såvida hen inte ”är problemet”. Ordföranden avgör: Fixar vi själva eller behöver vi hjälp?
 • Om ordförande är problemet, om hen känns för nära situationen eller om hen inte lyssnar –> vänd dig till Trivselgruppen eller scoutchefen
 • Om ni behöver hjälp –> vänd er till Trivselgruppen eller scoutchefen.

Konkreta åtgärder

 • Lägg in i verksamheten av de förebyggande åtgärderna och gruppbildningsövningar som gör att gruppmedlemmarna lär känna varandra och uppskatta varandra mer kan hjälpa mycket.
 • Ofta kan det räcka med att synliggöra problemet. Bakom många osakligheter ligger okunskap om hur kommentarerna och handlingarna upplevs.
 • Ifall problemet handlar om att en gruppmedlem inte tas på tillräckligt stort allvar eller inte blir hörd kan det räcka med att ordföranden eller någon annan gruppmedlem medvetet arbetar för att erbjuda personen plats, ser till att personen får tala, och ser till att personens förslag tas upp till diskussion.
 • Diskutera med personen som utsätter andra/någon annan för osakligt bemötande
 • I extrema fall: uteslut den person som utsätter andra/någon annan för osakligt bemötande ur gruppen. Kom då ihåg att genomgående kommunicera respektfyllt, informativt och sakligt så att alla parter har möjlighet att komma till tals och bli hörda.