Hur tillgängliga är vi?

Ibland är det bra att stanna upp och granska den egna kårens verksamhet från en utomståendes synvinkel. Hurdana hinder finns det för att komma med i just er kår? Går det att minska på hindren eller ta bort dem helt och hållet?

Ifall det finns flera hinder, vilket är ett sådant som känns lämpligt att börja vid? Kom ihåg att också uppmärksamma det som ni gör bra! Vilka grejer fungerar redan i nuläget bra eller mycket bra? Kan ni jobba vidare med det ni gör bra nu och på den vägen påverka de utmaningar ni kan tänkas ha?

Femstegsmodellen

Femstegsmodellen är ett utmärkt material som kåren kan använda sig av på möten eller planeringsträffar. Den är utarbetad av Scouterna (Sverige) och ger exempel på konkreta övningar och tankeställare som kan användas i sin helhet eller i delar. Materialet kan användas fritt och ger förhoppningsvis konkreta idéer på hur kåren kan jobba mot mera inklusion och trygghet.

Femstegsmodellen: övning och checklista

Fyrfält som hjälp för tillgänglighet

Fyrfältet synliggör faktorer som dels gör det smidigare och dels gör det svårare att vara med i scouterna. I det vänstra övre hörnet finns faktorer som kan väcka ett intresse för verksamheten. I det vänstra nedre hörnet å sin sida står faktorer som kan göra att en person tappar intresset för scoutingen. Hörnen på den högra sidan av fyrfältet beskriver sådana faktorer som främjar eller förhindrar att en person börjar, eller fortsätter, i scouterna då hen blivit intresserad.