Hantverk

Familjescoutingens hantverksetapp består av aktiviteterna:

  • Namnlappen
  • Pyssel
  • Tygtryck
  • Snickeri
  • Tovning

Namnlappen

Alla gruppmedlemmar känner till varandras namn. Deltagarna upplever gruppsamhörighet.

Mål: Alla gruppmedlemmar känner till varandras namn. Deltagarna upplever gruppsamhörighet.

Beskrivning: Alla deltagare i familjescoutgruppen pysslar ihop en egen namnlapp.

Ledarens uppgift: Ledaren ser till att det finns tillräckligt med material för att göra en namnlapp (t.ex. sax, pennor, papper, filttyg, klädnypor), i enlighet med kårtraditioner. Om det behövs hjälper ledaren de vuxna i gruppen att lära barnen hur man t.ex. klipper papper och skriver sitt namn. Ledaren berättar också för deltagarna om varför namnlappen är viktig. Familjen ser till att alla har en namnlapp med sig på scoutmöten.

Familjescoutgruppen pysslar namnlappar av träbitar. Ledaren ser till att det finns lämpligt tjocka (minst ca 4 cm i diameter) torra lövträdsgrenar på plats. Alla sågar en egen ca 1 cm tjock skiva åt sig själv. Skivan slipas sedan med sandpapper och de som vill kan tälja den snyggare med kniv. På skivan skriver eller bränner man in sitt namn.

Gruppen väljer först ett eget namn åt sig. Gruppen pysslar sedan namnlappar som passar namnet (alltså om gruppen till exempel väljer att heta Fjärilarna, så kan namnlapparna ha formen av en fjäril) av paff och papper och sätter fast dem på scouthalsduken eller scoutskjortan med säkerhetsnålar.

Pyssel

Familjen provar på olika hantverkstekniker. Barnen övar på sin finmotorik.

Mål: Familjen provar på olika hantverksteknik. Barnen övar på sin finmotorik.

Beskrivning: Familjen pysslar tillsammans.

Ledarens uppgift: Ledaren planerar på förhand vad som ska pysslas på mötet och har med sig tillräckligt med material och utrustning. Ledaren uppmuntrar de vuxna att låta barnen prova på själv.

Familjescoutgruppen pysslar tillsammans med återvinningsmaterial. Olika burkar och förpackningar kan t.ex. förvandlas till fina robotar.

Familjescoutgruppen pysslar dekorationer till en uppkommande fest eller högtid, som en jultomte, påskkyckling eller valborgsmask.

Tygtryck

Familjen bekantar sig med hantverkstekniken. Barnet övar på sin finmotorik.

Mål: Familjen bekantar sig med hantverkstekniken. Barnet övar på sin finmotorik.

Beskrivning: Familjen provar tillsammans på att göra tygtryck.

Ledarens uppgift: Ledaren ser till att det finns tillräckligt med material och utrymme på mötet. Ledaren instruerar hur de vuxna kan uppmuntra och stöda barnen. Det är viktigt att alla får prova på och göra arbetet i enlighet med sin ålder.

Familjescoutgruppens medlemmar trycker t-shirts åt barnen (och varför inte åt de vuxna också) med deltagarens namn på. Namntröjan är behändig t.ex. på kårens sommarläger, så att småbarn också tilltalas vid namn.

Familjescoutgruppens medlemmar trycker egna t-shirts som alltid ska användas vid gruppens sammanträden. På t-shirten kan man, t.ex. med hjälp av en schablon, trycka gruppens kännetecken eller familjescoutingens ekorrsymbol.

Familjescoutgruppens medlemmar trycker egna bestickpåsar eller tygkassar. Samtidigt kan ledaren berätta varför man inom scoutingen använder tygpåsar/kassar till sina bestick. Deltagarna kan, t.ex. med hjälp av en schablon, trycka gruppens kännetecken på påsen. Gruppen kan köpa påsar från en butik eller sy dem själva.

Snickeri

Familjen bekantar sig med hantverkstekniken och kan använda grundläggande snickarverktyg. Barnet övar på sin finmotorik.

Mål: Familjen bekantar sig med hantverkstekniken och kan använda grundläggande snickarverktyg. Barnet övar på sin finmotorik.

Beskrivning: Familjen tillverkar någonting användbart av trä.

Ledarens uppgift: Ledaren ser till att behövligt material och nödvändiga verktyg samt första hjälpen-utrustning finns på plats. Ledaren instruerar hur de vuxna kan hjälpa och uppmuntra barnen i snickeriet. Det är viktigt att alla får prova att snickra i enlighet med sin ålder.

Familjerna gör barkbåtar. Ledaren ser till att det fins tillräckligt med verktyg och material på plats så att alla får bygga den farkost de vill.  Det är bra att reservera tillräckligt med tid så att deltagarna också hinner testa båtarna.

Familjerna bygger ett insektshotell. Instruktioner för hur man bygger ett insektshotell hittas på nätet. Att bygga ett insekthotell är bra att göra samtidigt som aktiviteten där man lär känna insekter.

Familjen gör en fågelholk. Familjerna kan välja för vilka fågelarter de vill bygga holken. På webbsidan tringa.fi kan man hitta instruktioner för vilken storleks öppning som passar för vilka arter. På nätet hittas även många bra instruktioner för hur man bygger en holk. Att sätta upp fågelholken är en bra orsak att åka på utfärd ut i naturen.

Tovning

Familjen bekantar sig med hantverkstekniken. Barnet övar på sin finmotorik.

Mål: Familjen bekantar sig med hantverkstekniken. Barnet övar på sin finmotorik.

Beskrivning: Familjen tillverkar en produkt genom att tova lammull.

Ledarens uppgift: Ledaren ser till att behövlig utrustning finns på plats. Ledaren testar själv att tova på förhand eller ser till att det finns någon som är bekant med hantverksmetoden på plats. Ledaren handleder de vuxna hur de kan hjälpa och uppmuntra barnen under tovningsprocessen.

Familjescouterna fyller en pepparkaksform med tovningsull. De sticker sedan ner tovningsnålen i ullen tills innehållet i formen är helt kompakt. För att göra det lättare att sticka in nålen kan man t.ex. sätta fast en vinkork i nålens ena ända. På det färdiga arbetet kan man t.ex. sy fast reflextyg så att man får en fin reflex.

Ledaren ser till att det finns lämplig ull för rulltovning, påskäggshöljen, ris och varmt vatten med tallsåpa. Ledaren testar att göra en maracas på förhand. Man tovar en maracas genom att skrubba blöt ull mot golvet eller handen. In i ullen rullar man sedan ett påskäggshölje som man till en fjärdedel har fyllt med ris. Så rullar man den fuktiga ullen I torr ull och masserar ordentligt in ullen tills ägghöljet inte längre syns.