Försäljningsplatser

I Finland finns minst en miljon personer som antingen är scouter eller har i något skede varit scout. Det är därför mycket sannolikt att personen du kontaktar i ärenden gällande adventskalendern antingen själv är en gammal scout eller känner någon som är det. Kom ihåg detta om det känns nervöst att kontakta personer för försäljningstillstånd. Mottagandet kommer högst antagligt vara positivt.

Då ni kommit på ett bra försäljningsställe för er kår, be om tillstånd i förväg. Färdiga brevbotten (e-post botten) finns i materialbanken. Visst kommer ni ihåg att komma överens om försäljningstider och platser samtidigt?

Glöm inte heller att marknadsföra era försäljningstider på www.adventtikalenteri.fi-sidan. Det gör ni enkelt via Kuksa.

Evenemang

Massvis med folk rör sig på olika julmarknader, så som invigningar av julgator eller julmarknader. Dylika evenemang lämpar sig därför utmärkt som försäljningsplatser för adventskalendern.  Om ett eget försäljningsstånd är avgiftsbelagt på marknaden på er ort, lönar det sig alltid att kontakta arrangören och fråga om de vill stöda den lokala kårverksamheten genom att låta er delta gratis eller till ett nedsatt pris. Om det finns flera scoutkårer på ert område, kan det löna sig att tillsammans hyra ett bord på marknaden och på så sätt dela på utgifterna och försäljningstiden. Det lönar sig att kontakta arrangörerna i god tid före evenemanget, d.v.s. en kartläggning över evenemang kring julen bör göras genast i början av hösten.

Företag

Planerar ni att sälja kalendrar till något företags personal bör ni alltid på förhand komma överens med företaget om att sälja kalendrar i deras utrymmen. Kan ni t.ex. få komma till någon förälders arbetsplats för att sälja kalendrar någon dag? En utmärkt försäljningsplats är t.ex. företaget lunchrestaurang.

På större orter finns det byggnader där flera företag samsas om utrymmen. Om ni har möjlighet att finnas på plats under kontorstider lönar det sig även att sälja kalendrar där. Under en vanlig arbetsdag är personmängden stor på ett dylikt kontor. Meddela även företagets anställda t.ex. med hjälp av en plansch när ni kommer att finnas på plats.

Det lönar sig absolut att vara i kontakt med lokala företag i ert område. Företag skickar oftast julhälsningar till sina kunder och samarbetsparter, därav kan det löna sig att fråga om företag i år skulle vilja understöda den lokala scoutverksamheten genom att skicka en adventskalender som sin hälsning.

Företagsförsäljningen bör påbörjas i god tid och redan i september vara i kontakt med företagen. Många större företag besluter redan i början av hösten hurdan julhälsning de i år skickar. Det kan löna sig att erbjuda företaget en möjlighet att på adventskalender klistra en egen hälsning i form av ett klistermärke. På klistermärket kan företaget t.ex. skriva att de i år understöder den lokala scoutverksamheten genom att skicka denna adventskalender till sina kunder och samarbetsparter. Modellbrev för att ta kontakt med företag finns i materialbanken.

  • Kartlägg de företag i ert område som ni kan erbjuda adventskalendrar åt. Glöm inte att fråga scouternas föräldrar, släktingar, gamla och nuvarande samarbetsparter ifall deras arbetsplatser vill understöda er verksamhet på detta sätt. Lokal förankring är en fördel!
  • Om ni är flera scoutkårer på samma område kan det löna sig att vara i kontakt med varandra för att undvika att ni kontaktar samma företag i samma ärende.
  • Då det gäller att närma sig ett företag fungerar ett personligt närmande alltid bättre än ett allmänt reklambrev. I materialbanken finns ett färdigt modellbrev som ni kan forma om så att det passar er agenda och er verksamhet.
  • Om ni kontaktar företag via brev eller e-post, rikta ert meddelande direkt till den person i företaget som ansvarar för anskaffningar. I allmänhet är detta företagets VD eller informationschef/informatör. Allmänna brev/e-post till företag leder sällan till något. Förklara ert ärende klart, tydligt och artigt. Några dagar efter att ni skickat ert erbjudande, lönar det sig att ringa företaget.
  • Tappa inte modet om företaget ni kontaktat väljer att inte köpa kalendrar av er. Kom ihåg att tacka för tiden ni fått för ert ärende och önska dem en god jul. Ett nekande svar kan bero på många saker och skall inte tas personligen. Ett artigt och välskött bemötande med företaget gör att svaret nästa år bra kan vara positivt.

Företagskontakt kort:

  1. Artigt närmande per e-post eller brev
  2. Ring företaget, be om en möjlighet att få berätta mera
  3. Ett eventuellt marknadsföringsbesök till företaget
  4. Köp eller avslag
  5. Tack och god jul!

 

Skolor

Glöm inte att erbjuda kalendern även till personalen i kårmedlemmarnas skolor. Ni kan t.ex. fråga om ni får lägga en beställningslista i lärarrummet och leverera kalendrarna vid en passlig tidpunkt. Ni kan även fråga om ni får hänga upp en plansch med kårens uppgifter till webbshopen i skolan på ert område.

Köpcenter

Köpcenter och ingången till supermarketar är ypperliga försäljningsställen. Före ni sätter upp ett försäljningsstånd bör ni dock vara i kontakt med köpcentret eller köpmannen för att få tillstånd till försäljning i utrymmena. Modellbrev för kontaktandet finns i materialbanken.

Dörr till dörr

Dörr till dörr -försäljning är fortfarande oerhört effektivt och mycket efterfrågat varje år. Planera tillsammans ert försäljningsområde och dela in området i olika sektioner inom kåren.

Att sälja dörr till dörr kan vara speciellt svårt i storstäder där många höghusbolag idag har låsta ytterdörrar. I områden med egnahemshus och radhus har försäljningen visat sig fungera extra bra dörr till dörr.

Om kunden inte är hemma kan ni lämna kårens reklamblad i postlådan. På så vis vet kunden att ni varit där och att det går att köpa kalendern från webbshopen och rikta sitt stöd till just till er kår. Färdiga reklamblad hittas i materialbanken partio.fi/materiaalipankki

Webbshopen www.adventtikalenteri.fi

Adventskalendern kan även enkelt köpas på adressen www.adventtikalenteri.fi! Kunden kan rikta sitt köp till den kår hen själv väljer. Webbshopen fungerar således som en utmärkt försäljningskanal för kåren. Det lönar sig att aktivt marknadsföra den i kårens sociala media kanaler och till kunder som. t.ex. i brist på kontanter inte kan köpa kalendern på era försäljningsjippon.

I webbshopen kan kunden välja att köpa kalendern åt sig själv eller som gåva. Även flera olika leveransadresser kan uppges i samma beställning. I samband med sitt köp väljer kunden den kår som hen vill rikta sitt understöd till. Intäkterna från webbshopen om överstigen 10 euro (kåren bör således sälja minst tre kalendrar) utbetalas till kårerna efter kampanjtiden.

Se anvisningar för hur din kår kan försäkra sig om att vara synlig i webshopen.