Uteverksamhet

Verksamhet i naturen och naturuppfostran är en väsentlig del av scoutingen. Utfärder, läger, förläggningar och hajker lär barn och unga samarbete, praktiska färdigheter, naturkännedom och att klara sig i olika situationer.

I naturen rör vi oss både på land och på vatten. Utöver de traditionella skogsutfärderna och vandringarna är det många scoutkårer som även paddlar. Verksamhet i naturen är en del av scoutmetoden och är således en central metod för fostran och utbildning. Genom att vistas utomhus får scouten via egna erfarenheter och upplevelser lära sig att uppskatta en mångsidig natur och förstå att naturen är grunden för hens varande.

Grunden för verksamheten ligger i scoutidealen, med betoning på följande: älska och skydda naturen, känna sitt ansvar och göra sitt bästa, utveckla sig själv som människa, respektera andra samt söka sanningen i tillvaron. Verksamheten följer Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter och allemansrätten. Vi handlar enligt naturens villkor med respekt för omgivningen. Verksamhetens påverkan på omgivningen tas alltid i beaktande och minimeras.

Varje scout har möjligheten att delta i mångsidig frilufts- och naturverksamhet, som en del av scoutprogrammet för hens egen åldersgrupp.

I verksamheten läggs vikt på att trivas i naturen och att njuta av den; naturen skall inte endast vara en omgivning för tekniska och fysiska prestationer.

  • UteGrundkurs - beställningskurs
  • UteVinter (tidigare UTE 1)
  • UteVandring (tidigare UTE 2)
  • UteÖverlevnad (tidigare UTE 3)
  • UteLedare (tidigare UTE 123)
  • Ut(e)bildning
  • UteFjäll
  • Ute temakurser som t.ex. UtePaddel och UteGourmet

Utekurserna och deras kursinnehåll

Utegruppen är den grupp under program som ansvarar för utvecklandet av FiSSc uteverksamhet. Gruppen utbildar nya utbildare för utekurserna genom att kontinuerligt ta in nya kursdragare i verksamheten. Dessutom arrangeras kursen Ut(e)bildning, en kurs i att utbilda utomhus som ger tips och metoder för lyckad utepedagogik både på kår- och förbundsnivå.

Utegruppen erbjuder stöd åt kårer och grupper i hela förbundet  i utefrågor. Kontakta utegruppen t.ex. på adressen fissc_utegruppen@kuksa.partio.fi.

Bild: Didrik Lundsten