Informationsgång och kontaktuppgifter

Enskild scout

 • Den egna ledaren
  • Trygghetspersonen/kårchefen
   • Trivselgruppen
    • Arbetsutskottet

Förtroendevald/stabsmedlem

 • Den egna gruppens ordförande
  • Trivselgruppen
   • Arbetsutskottet

Trivselgruppen 2019

kontaktuppgifter

Verksamhetsledningen

kontaktuppgifter