Informationsgång – be om hjälp om det behövs!

När någon form av osakligt beteende sker i scouterna gäller för både enskilda scouter, ledare och förtroendevalda att veta vem de kan eller ska vända sig till. Här nedan beskrivs vem den som vill lyfta fram ett ärende ska börja med att kontakta, och vem eller vilka som är följande i tur ifall mer hjälp behövs – eller om den som står först i listan inte finns till hands eller själv är inblandad i problematiken.

Enskild scout

  • Den egna ledaren
    • Trygghetspersonen eller kårchefen
      • FiSSc:s kansli (kansliet@scout.fi). Beroende på vad ärendet gäller går det sedan vidare till FiSSc:s trygghetspersoner, trivselteamet eller arbetsutskottet.

Förtroendevald/stabsmedlem

  • Den egna gruppens ordförande
    • FiSSc:s kansli (kansliet@scout.fi). Beroende på vad ärendet gäller går det sedan vidare till FiSSc:s trygghetspersoner, trivselteamet eller arbetsutskottet.