Kåradministration

Beroende på kårens verksamhet, förmögenhet och storlek kan man behöva många olika redskap för administration. Saker att ta i beaktande är bl.a. de lagar och förordningar som berör kåren och dess verksamhet, på vilket sätt kåren kan få medel för verksamheten, hur medlemsregistret Kuksa upprätthålls och hur kåren sköter sin kommunikation.

Beroende på kårens verksamhet, förmögenhet och storlek kan man behöva många olika redskap för administration. Saker att ta i beaktande är bl.a. de lagar och förordningar som berör kåren och dess verksamhet, på vilket sätt kåren kan få medel för verksamheten, hur medlemsregistret Kuksa upprätthålls och hur kåren sköter sin kommunikation.