Kontakt

Laura Nieminen-Eriksson, scoutchef
tfn: 040 841 5915

Kontakta Laura i frågor som gäller:

 • ärenden som behandlas av styrelsen eller arbetsutskottet
 • ekonomin för verksamheten (budgetering, sponsorering, understöd)
 • medelsanskaffning
 • föreningsfrågor i allmänhet
 • ärenden som berör FiSSc:s vår- eller höstmöte
 • förslag till nya projekt och andra idéer
 • samarbete externt (även SP-FS-samarbetet)
 • arbetsgivarfrågor och förmansfrågor
 • kriser av olika slag

Förbundets anställda

De anställda inom förbundet är sakkunniga inom olika områden. De arbetar som en del av trion som leder arbetet inom de olika verksamhetsområdena. Trion består av styrelsemedlemmen med ansvar för verksamhetsområdet, gruppordförande och den anställda.

Om du är osäker vem du ska kontakta kan du alltid ta kontakt med vem som helst av de anställda. Du kan också mejla oss på adressen kansliet[at]scout.fi i alla ärenden.

Personalens epostadresser har formatet: fornamn.efternamn@scout.fi

De anställda följer inte byråarbetstid eftersom arbetet innehåller jobb också på kvällar och veckoslut. Lämna gärna ett meddelande, så kontaktar vi dig så fort vi är tillbaka på jobb.

Gunilla Edelmann, koordinator med ansvar för utveckling av program
tfn: 050 5405081

Kontakta Gunzi i frågor som gäller:

 • scoutprogrammets material och märken
 • programsatsningar
 • programrevidering
 • anmälningssystem
 • förbundets alla programevenemang
 • färdighets- och sjöutbildningar
 • uteverksamheten
 • sjöverksamheten
 • båtförarcertifikaten
 • internationell fostran.
Andrea Hynynen

Andrea Hynynen, koordinator med ansvar för kompetensutveckling
tfn: 050 540 5083

Kontakta Andrea i frågor som gäller:

 • kompetensutveckling
 • rekrytering av förtroendevalda
 • introduktion av förtroendevalda
 • stöd till frivilliguppdrag
 • allmänna utbildningsfrågor
 • förbundets alla ledarskapsutbildningar
 • FS:s ledarskapsutbildningar
 • förbundets kursmaterial
 • scoutledarfullmakter
 • validerade utbildningar
 • utbildningssystemet
 • beställningskurser
 • Tryggt tillsammans – webbkursen
 • Open badges
 • mentorprogrammet
 • Frenckell-understöd
Frida Lundberg

Frida Lundberg, förbundskoordinator
tfn: 050 443 4862

Kontakta Frida i ärenden som gäller:

 • medlemsregistret Kuksa
 • Kårposten (tidtabell, innehåll, postning)
 • utmärkelsetecken
 • prenumerationer på Scoutposten
 • adventskalendern
 • aktuella projekt
 • stipendier
 • FiSScNät
 • e-postlistor
 • Kåtanbokningar

Emma Portman, koordinator för medlemsutveckling
tfn: 044 749 3179

Kontakta Emma i frågor som gäller:

 • Stödfunktioner och rådgivning till kårerna
 • Scoutledarträffar
 • Chefsposten
 • Kårstatistik
 • Kvalitetsverktyget 
 • Familjescouting
 • Scoutkompis
 • Tillväxt
 • Vuxenrekrytering
 • Finlandsmodellen
 • Mångfald
 • Samhällsfrågor & val
 • Hållbarhet
 • Lokalt påverkansarbete
 • Brottsregisterutdrag
Emma Portman

Laura Heino, projektkoordinator för projektet Ös på 24/7
tfn: 0504303248

Kontakta Laura i frågor somm gäller:

 • Områdeslägret Ös på 24/7

FiSSc Trygghetsperson: Emma Portman & Andrea Hynynen

 • konflikter eller utmanande situationer i kåren
 • konflikter eller utmanande situationer på evenemang i kåren och i FiSSc

Kommunikationsärenden hanteras tills vidare av styrelsen
fissc_styrelsen[at]kuksa.partio.fi

I kriskommunikationsärenden: kontakta ordförande Laura Nieminen (040 841 5915) eller vice ordförande Didrik Lundsten (040 679 5666)

Kontakta styrelsen i frågor som gäller:

 • www.scout.fi
 • sociala medier, bl.a. om ni skulle vilja göra takeovers
 • Scoutposten (tidtabeller, innehåll och tryckning)
 • tryck av informationsmaterial (broschyrer, häften och böcker)
 • extern information (mediakontakter)
 • intern information (till kårer; pressmeddelanden, kriskommunikation)
 • bildarkiv
 • bildbanken
 • kårwebbsidor
 • materialbanken
 • scoutveckan
 • mässor
 • utställningar
 • kampanjer

Ira Lavonen, bokförare
tfn: 044 766 0671

Finlands Svenska Scouters ekonomiadministration ombesörjs av Finlands Scouters ekonomi- och stödtjänster. Ira ombesörjer ekonomiadministrationen för Finlands Svenska Scouter rf, Finlands Svenska Flickscoutförbund rf och Finlands Svenska Scoutförbund rf.

Eva Björkestam, HeSS verksamhetsledare
tfn: 0400 347641 / e-post: eva.bjorkestam[at]hess.fi

Kontakta Eva i frågor som gäller Helsingfors Svenska Scouter.

Förbundets verksamhetsområden

Kontaktuppgifter till grupperna

Verksamhetsområdenas ordföranden: fissc_gruppordforanden[at]kuksa.partio.fi
Kårstödsgruppen: fissc_karstod[at]kuksa.partio.fi
(Ledarstödsgruppen: fissc_ledarstod[at]kuksa.partio.fi – inte aktiv 2024)
Mentorgruppen: fissc_mentorgruppen[at]kuksa.partio.fi
Mångfaldsgruppen: fissc_mangfald[at]kuksa.partio.fi
Programgruppen: fissc_program[at]kuksa.partio.fi
Rekryteringskommittén: fissc_rekrytering[at]kuksa.partio.fi
Samhällsgruppen: fissc_samhalle[at]kuksa.partio.fi
Sjörådet: fissc_sjoradet[at]kuksa.partio.fi
FiSSc:s styrelse: fissc_styrelsen[at]kuksa.partio.fi
Utbildningsgruppen: fissc_utbildning[at]kuksa.partio.fi
Utegruppen: fissc_utegruppen[at]kuksa.partio.fi
Utmärkelseteckenskommittén: fissc_utk[at]kuksa.partio.fi

Läs mer om FiSSc som organisation och vad grupperna ansvarar för och arbetar med.

Kansli

Finlands Svenska Scouter har två besöksadresser, en i samband med Scoutstationen i Helsingfors och en i samband med Scoutkansliet i Åbo.

Scoutstationen i Helsingfors
Tölögatan 55
00250 Helsingfors

Vill du besöka oss på Scoutstationen lönar det sig att kontakta oss i förväg, vi följer inte byråarbetstid eftersom vi också jobbar på kvällar och veckoslut.

Ankomst

Scoutstationen ligger vid goda förbindelser och det är både snabbt och behändigt att anlända till oss med kollektivtrafik.

HRT:s (Helsingfors regionaltrafik) reseplanerare hjälper dig att hitta fram. På HRT:s hemsida finns information om bl.a. biljettpriser och olika alternativ för att resa i huvudstadregionen.

HRT:s reseplanerare         HRT:s hemsida

På Scoutstationens innergård finns några parkeringsplatser (dagtid är de flesta platserna reserverade för anställda) men pga att besökarna kvällstid är många rekommenderar vi att du i mån av möjlighet anländer med kollektivtrafik. Då du parkerar på innergården bör du be om ett parkeringstillstånd från receptionen för att undgå parkeringsböter.

Det finns en cykelställning på Scoutstationens innergård.

Tillgänglighet

Du kommer hinderfritt in till Scoutstationen via bakgårdens hiss. Gå in på innegården från byggnadens vänstra sida. På innergården finns även en tillgänglig parkeringsplats. Ring evenemangets kontaktperson eller Scoutstationens kundservice (må-ti och to-fre kl.10-15 och på ons kl. 12-17, tel. 09 8865 1100) för att bli insläppt.  I första våningen finns en tillgänlig toalett.

Ekokompassen – certifikat

Scoutstationen och scoutstationens brukare har beviljats certifikatet Ekokompassen som erkännande för det arbete för miljön som har gjorts i utrymmena. Ekokompassen-certifikatet beviljades våren 2021 efter en audition. Certifikatet innehåller 10 kriterier, bland annat att utvärdera organisationens miljöpåverkan, skriva en miljöplan och en avfallshanteringsplan samt att utbilda personalen i miljöfrågor.

Miljöarbetet har bland annat fokuserat på att minska matsvinnet och förbättra avfallshanteringen, att uppmuntra till miljövänligare sätt att ta sig fram samt på anskaffningar och allmänna instruktioner. Aktiv kommunikation och positiv synlighet i bland annat olika kilometertävlingar har uppmuntrat till miljögärningar. En av de mest betydelsefulla åtgärderna för en koldioxidneutral och miljövänlig scoutstation som gjorts under den gångna verksamhetsperioden är övergången till jordvärme. Numera värms scoutstationen upp helt koldioxidneutralt.

Scoutstationens miljölöfte

Ett av scouternas ideal är att älska naturen och skydda miljön. Som en del av den internationella scoutrörelsen vill vi i Scoutstationens arbetsgemenskap genom dagens goda gärningar arbeta för en bättre värld sida vid sida med scoutingens frivilliga. På stigen för hpllbar utveckling kan vi också i vårt kontorsarbete göra och påverka. Enskilda val i vardagen blir många kring arbets- och mötesborden, och små handlingar blir stora tillsammans. I en levande och aktiv ungdomsrörelse är exemplets makt stor!

Scoutrörelsens grundare, Robert Baden-Powell har sagt: Försök att lämna den här världen lite bättre än du fann den.

Genom positiva exempel, aktiv kommunikation och handledning samt gemensamma handlingsplaner vill vi som Scoutstationens anställda:

 • minska mängden avfall
 • uppmuntra till olika former av handlingar och handlingsmodeller för miljön i Scoutstationens vardag och i arbetsgemenskapen
 • uppmuntra till miljövänliga arbetsresor och transporter
 • göra anskaffningar i enlighet med mål för hållbar utveckling, i den mån det i är möjligt i verksamheten.

Läs miljölöftet i sin helhet på finska på: www.partio.fi: Ekokompassi-sertifikaatti

Scoutkansliet i Åbo

Västerlånggatan 13
20100 Åbo

På scoutkansliet i Åbo jobbar koordinatorn med ansvar för kompetensutveckling. Det rekommenderas att du kontaktar hen i förväg ifall du vill besöka kansliet.

Fakturering

Finlands Svenska Scouter r.f. tar huvudsakligen emot e-fakturor.

Vänligen notera att endast fakturor kan skickas till postboxadressen. Den kan inte användas för
varuleverans, annonsering eller dyl.

När fakturor skickas med e-post ska en e-post innehålla endast en faktura och dess bilagor
sammanfogade i en PDF-fil.

Vår e-faktureringsadress och förmedlarkoden hittar ni i tabellen nedan.

Företagets fakturerings adresser:
Per e-faktura 003702903342
E-fakturaförmedlare 003708599126 (OpenText)

Per E-post:
fennoa.507079[at]erin.posti.com

Per brev:
Finlands Svenska Scouter r.f.
PL 64081
01051 LASKUT