Kontaktuppgifter

De anställda inom förbundet är sakkunniga inom olika områden. De arbetar som en del av trion som leder arbetet inom de olika verksamhetsområdena. Trion består av styrelsemedlemmen med ansvar för verksamhetsområdet, gruppordförande och den anställda.

Om du är osäker vem du ska kontakta kan du alltid ta kontakt med vem du vill på kansliet, du kan också mejla kansliet@scout.fi i alla ärenden.

Personalens epostadresser har formatet: fornamn.efternamn@scout.fi

De anställda följer inte byråarbetstid eftersom arbetet innehåller jobb också på kvällar och veckoslut. Lämna gärna ett meddelande, så kontaktar vi dig så fort vi är tillbaka på jobb.

Jonna Sahala
Verksamhetsledare

tfn: 050 3535037

 • ärenden som behandlas av styrelsen eller arbetsutskottet
 • ekonomin för verksamheten (budgetering, sponsorering, understöd)
 • medelsanskaffning
 • föreningsfrågor i allmänhet
 • ärenden som berör FiSSc:s vår- eller höstmöte
 • förslag till nya projekt och andra idéer
 • samarbete externt (även SP-FS-samarbetet)
 • arbetsgivarfrågor och förmansfrågor
 • kriser av alla slag
 • brottsregisterutdrag.

Förutom de ovan listade sakerna är jag också bra på att utveckla projektidéer och hjälper gärna kåren att skriva bra understödsansökningar.

Emilia Blomqvist
Koordinator med ansvar för utveckling av ledarstöd och samhälle

tfn: 050 540 5067

Gunilla Edelmann
Koordinator med ansvar för utveckling av program

tfn: 050 540 5081

Jag är dessutom väldigt bra på allt som har med evenemangsadministration att göra och hjälper gärna kåren med till exempel anmälningsblanketter, informationsbrev, utvärderingsidéer och programtips.

Andrea Hynynen
Koordinator med ansvar för utveckling av kårstöd

tfn: 050 540 5083

Johanna Kanerva

Johanna Kanerva
Bokförare

tfn: (09) 8865 1172

Finlands Svenska Scouters ekonomiadministration ombesörjs av Finlands Scouters ekonomi- och stödtjänster. Johanna ombesörjer ekonomiadministrationen för Finlands Svenska Scouter rf, Finlands Svenska Flickscoutförbund rf och Finlands Svenska Scoutförbund rf. 

Frida Lundberg
Förbundskoordinator

tfn: 050 443 4862

Du förgyller min arbetsdag genom att ge mig ett riktigt klurigt Kuksa problem! Jag är duktig på att komma på Kuksa lösningar som passar just din kår.

Kate Lönnberg
Informatör

tfn: 044 272 3463

 • www.scout.fi
 • sociala medier
 • Scoutposten (tidtabeller, innehåll och tryckning)
 • tryck av informationsmaterial (broschyrer, häften och böcker)
 • extern information (mediakontakter)
 • intern information (till kårer; pressmeddelanden, kriskommunikation)
 • bildarkiv
 • bildbanken
 • kårwebbsidor
 • materialbanken
 • scoutveckan
 • mässor
 • utställningar
 • kampanjer.

Linda Sointu
Koordinator med ansvar för utveckling av utbildningsområdet

tfn: 050 430 3243

Eva Björkestam
HeSS verksamhetsledare

tfn: 0400 347641 / e-post: eva.bjorkestam(at)hess.fi

Kontakta Eva i frågor som gäller Helsingfors Svenska Scouter.

Kontakta verksamhetsområdena

 • FiSSc:s coacher: fissc_coach(at)kuksa.partio.fi
 • Verksamhetsområdenas ordföranden: fissc_gruppordforanden(at)kuksa.partio.fi
 • Kårstödsgruppen: fissc_karstod(at)kuksa.partio.fi
 • Kommunikationsgruppen: fissc_kommunikation(at)kuksa.partio.fi
 • Ledarstödsgruppen: fissc_ledarstod(at)kuksa.partio.fi
 • FiSSc:s mentorer: fissc_mentorgruppen(at)kuksa.partio.fi
 • Månfaldsgruppen: fissc_mangfald(at)kuksa.partio.fi
 • Programgruppen: fissc_program(at)kuksa.partio.fi
 • Rekryteringskommittén: fissc_rekrytering(at)kuksa.partio.fi
 • Samhällsgruppen: fissc_samhalle(at)kuksa.partio.fi
 • Sjörådet: fissc_sjoradet(at)kuksa.partio.fi
 • Sociala media-gruppen: fissc_some(at)kuksa.partio.fi
 • FiSSc:s styrelse: fissc_styrelsen(at)kuksa.partio.fi
 • Trivselgruppen: fissc_trivsel(at)kuksa.partio.fi
 • Utbildningsgruppen: fissc_utbildning(at)kuksa.partio.fi
 • Utegruppen: fissc_utegruppen(at)kuksa.partio.fi
 • Utmärkelseteckenskommittén: fissc_utk(at)kuksa.partio.fi
 • Välkommengruppen: fissc_valkommen(at)kuksa.partio.fi

Läs mer om vad grupperna ansvarar för och arbetar med

Kontaktuppgifter till Finlands Scouter

Besöksadress

Scoutstationen i Helsingfors

Tölögatan 55
00250 Helsingfors

Vill du besöka oss på Scoutstationen lönar det sig att kontakta oss i förväg, vi följer inte byråarbetstid eftersom vi också jobbar på kvällar och veckoslut.

Scoutkansliet i Åbo

Västerlånggatan 11
20100 Åbo

På scoutkansliet i Åbo jobbar koordinatorn med ansvar för utveckling av kårstöd. Det rekommenderas att du kontaktar hen i förväg ifall du vill besöka kansliet.

Fakturering

Finlands Svenska Scouter r.f. tar huvudsakligen emot e-fakturor. Ifall ni inte har möjlighet till e-fakturering så ber vi skicka fakturorna per post till vår scanningservice.

e-faktura

Finlands Svenska Scouter r.f.
EDI/OVT: 003702903342
Operatör: Basware/ operatör-id: BAWCFI22

Pappersfaktura

Finlands Svenska Scouter r.f.
PB 518
00026 BASWARE

Bild: Ines Fröjdö