Kontakt

Förbundets anställda

De anställda inom förbundet är sakkunniga inom olika områden. De arbetar som en del av trion som leder arbetet inom de olika verksamhetsområdena. Trion består av styrelsemedlemmen med ansvar för verksamhetsområdet, gruppordförande och den anställda.

Om du är osäker vem du ska kontakta kan du alltid ta kontakt med vem som helst av de anställda. Du kan också mejla kansliet@scout.fi i alla ärenden.

Personalens epostadresser har formatet: fornamn.efternamn@scout.fi

De anställda följer inte byråarbetstid eftersom arbetet innehåller jobb också på kvällar och veckoslut. Lämna gärna ett meddelande, så kontaktar vi dig så fort vi är tillbaka på jobb.

tfn: 050 3535037

Kontakta Jonna i frågor som gäller:

 • ärenden som behandlas av styrelsen eller arbetsutskottet
 • ekonomin för verksamheten (budgetering, sponsorering, understöd)
 • medelsanskaffning
 • föreningsfrågor i allmänhet
 • ärenden som berör FiSSc:s vår- eller höstmöte
 • förslag till nya projekt och andra idéer
 • samarbete externt (även SP-FS-samarbetet)
 • arbetsgivarfrågor och förmansfrågor
 • kriser av alla slag
 • brottsregisterutdrag.

Förutom de ovan listade sakerna är jag också bra på att utveckla projektidéer och hjälper gärna kåren att skriva bra understödsansökningar.

tfn: 050 540 5067

Kontakta Emilia i frågor som gäller:

tfn: 050 540 5081

Kontakta Gunzi i frågor som gäller:

Jag är dessutom väldigt bra på allt som har med evenemangsadministration att göra och hjälper gärna kåren med till exempel anmälningsblanketter, informationsbrev, utvärderingsidéer och programtips.

tfn: 050 430 3243

Kontakta Heidi i frågor som gäller:

tfn: 050 540 5083

Kontakta Andrea i frågor som gäller:

tfn: 050 443 4862

Kontakta Frida i ärenden som gäller:

Du förgyller min arbetsdag genom att ge mig ett riktigt klurigt Kuksa problem! Jag är duktig på att komma på Kuksa lösningar som passar just din kår.

tfn: 044 272 3463

Kontakta Kate i frågor som gäller:

 • www.scout.fi
 • sociala medier
 • Scoutposten (tidtabeller, innehåll och tryckning)
 • tryck av informationsmaterial (broschyrer, häften och böcker)
 • extern information (mediakontakter)
 • intern information (till kårer; pressmeddelanden, kriskommunikation)
 • bildarkiv
 • bildbanken
 • kårwebbsidor
 • materialbanken
 • scoutveckan
 • mässor
 • utställningar
 • kampanjer

Johanna Kanervatfn: (09) 8865 1172

Finlands Svenska Scouters ekonomiadministration ombesörjs av Finlands Scouters ekonomi- och stödtjänster. Johanna ombesörjer ekonomiadministrationen för Finlands Svenska Scouter rf, Finlands Svenska Flickscoutförbund rf och Finlands Svenska Scoutförbund rf. 

tfn: 044 270 0574

Kontakta Fanny i frågor som gäller hållbarhet.

tfn: 0400 347641 / e-post: eva.bjorkestam(at)hess.fi

Kontakta Eva i frågor som gäller Helsingfors Svenska Scouter.

Förbundets verksamhetsområden

 • FiSSc:s coacher: fissc_coach(at)kuksa.partio.fi
 • Verksamhetsområdenas ordföranden: fissc_gruppordforanden(at)kuksa.partio.fi
 • Kårstödsgruppen: fissc_karstod(at)kuksa.partio.fi
 • Kommunikationsgruppen: fissc_kommunikation(at)kuksa.partio.fi
 • Ledarstödsgruppen: fissc_ledarstod(at)kuksa.partio.fi
 • Mentorgruppen: fissc_mentorgruppen(at)kuksa.partio.fi
 • Månfaldsgruppen: fissc_mangfald(at)kuksa.partio.fi
 • Programgruppen: fissc_program(at)kuksa.partio.fi
 • Rekryteringskommittén: fissc_rekrytering(at)kuksa.partio.fi
 • Samhällsgruppen: fissc_samhalle(at)kuksa.partio.fi
 • Sjörådet: fissc_sjoradet(at)kuksa.partio.fi
 • FiSSc:s styrelse: fissc_styrelsen(at)kuksa.partio.fi
 • Trivselgruppen: fissc_trivsel(at)kuksa.partio.fi
 • Utbildningsgruppen: fissc_utbildning(at)kuksa.partio.fi
 • Utegruppen: fissc_utegruppen(at)kuksa.partio.fi
 • Utmärkelseteckenskommittén: fissc_utk(at)kuksa.partio.fi

Läs mer om vad grupperna ansvarar för och arbetar med

Kontaktuppgifter till Finlands Scouter

Kansli

Finlands Svenska Scouter har två besöksadresser, en i samband med Scoutstationen i Helsingfors och en i samband med Scoutkansliet i Åbo.

Scoutstationen i Helsingfors

Tölögatan 55
00250 Helsingfors

Vill du besöka oss på Scoutstationen lönar det sig att kontakta oss i förväg, vi följer inte byråarbetstid eftersom vi också jobbar på kvällar och veckoslut.

Scoutstationen ligger vid goda förbindelser och det är både snabbt och behändigt att anlända till oss med kollektivtrafik.

HRT:s (Helsingfors regionaltrafik) reseplanerare hjälper dig att hitta fram. På HRT:s hemsida finns information om bl.a. biljettpriser och olika alternativ för att resa i huvudstadregionen.

HRT:s reseplanerare         HRT:s hemsida

På Scoutstationens innergård finns några parkeringsplatser (dagtid är de flesta platserna reserverade för anställda) men pga att besökarna kvällstid är många rekommenderar vi att du i mån av möjlighet anländer med kollektivtrafik. Då du parkerar på innergården bör du be om ett parkeringstillstånd från receptionen för att undgå parkeringsböter.

Det finns en cykelställning på Scoutstationens innergård.

Du kommer hinderfritt in till Scoutstationen via bakgårdens hiss. Gå in på innegården från byggnadens vänstra sida. På innergården finns även en inva-parkeringsplats. Ring evenemangets kontaktperson eller Scoutstationens kundservice (vardagar kl.10-15, tel. 09 8865 1100) för att bli insläppt.  I första våningen finns en tillgänlig toalett med stödhandtag.

Scoutstationen och scoutstationens brukare har beviljats certifikatet Ekokompassen som erkännande för det arbete för miljön som har gjorts i utrymmena. Ekokompassen-certifikatet beviljades våren 2021 efter en audition. Certifikatet innehåller 10 kriterier, bland annat att utvärdera organisationens miljöpåverkan, skriva en miljöplan och en avfallshanteringsplan samt att utbilda personalen i miljöfrågor. 

Miljöarbetet har bland annat fokuserat på att minska matsvinnet och förbättra avfallshanteringen, att uppmuntra till miljövänligare sätt att ta sig fram samt på anskaffningar och allmänna instruktioner. Aktiv kommunikation och positiv synlighet i bland annat olika kilometertävlingar har uppmuntrat till miljögärningar. En av de mest betydelsefulla åtgärderna för en koldioxidneutral och miljövänlig scoutstation som gjorts under den gångna verksamhetsperioden är övergången till jordvärme. Numera värms scoutstationen upp helt koldioxidneutralt. 

Scoutstationens miljölöfte

Ett av scouternas ideal är att älska naturen och skydda miljön. Som en del av den internationella scoutrörelsen vill vi i Scoutstationens arbetsgemenskap genom dagens goda gärningar arbeta för en bättre värld sida vid sida med scoutingens frivilliga. På stigen för hpllbar utveckling kan vi också i vårt kontorsarbete göra och påverka. Enskilda val i vardagen blir många kring arbets- och mötesborden, och små handlingar blir stora tillsammans. I en levande och aktiv ungdomsrörelse är exemplets makt stor!

Scoutrörelsens grundare, Robert Baden-Powell har sagt: Försök att lämna den här världen lite bättre än du fann den.

Genom positiva exempel, aktiv kommunikation och handledning samt gemensamma handlingsplaner vill vi som Scoutstationens anställda:

 • minska mängden avfall
 • uppmuntra till olika former av handlingar och handlingsmodeller för miljön i Scoutstationens vardag och i arbetsgemenskapen
 • uppmuntra till miljövänliga arbetsresor och transporter
 • göra anskaffningar i enlighet med mål för hållbar utveckling, i den mån det i är möjligt i verksamheten.

Läs miljölöftet i sin helhet på finska på: www.partio.fi: Ekokompassi-sertifikaatti

Scoutkansliet i Åbo

Västerlånggatan 13
20100 Åbo

På scoutkansliet i Åbo jobbar koordinatorn med ansvar för utveckling av kårstöd. Det rekommenderas att du kontaktar hen i förväg ifall du vill besöka kansliet.

Fakturering

Finlands Svenska Scouter r.f. tar huvudsakligen emot e-fakturor. Ifall ni inte har möjlighet till e-fakturering så ber vi er skicka fakturorna per post till vår scanningservice.

e-faktura

Finlands Svenska Scouter r.f.
EDI/OVT: 003702903342
Operatör: Basware/ operatör-id: BAWCFI22

Pappersfaktura

Finlands Svenska Scouter r.f.
PB 518
00026 BASWARE

Bild: Ines Fröjdö