Synliggör din kunskap

Scouting ger en massa kunskap och erfarenheter som också kan stöda det som man sysslar med utanför hobbyn. Genom olika uppdrag och utbildningar kan man samla på sig en lång lista av färdigheter och kompetenser som är uppskattade i studier eller arbetslivet. För att synliggöra all kunskap och kompetens som man samlat på sig finns flera olika verktyg.

Scouting ger en massa kunskap och erfarenheter som också kan stöda det som man sysslar med utanför hobbyn. Genom olika uppdrag och utbildningar kan man samla på sig en lång lista av färdigheter och kompetenser som är uppskattade i studier eller arbetslivet. För att synliggöra all kunskap och kompetens som man samlat på sig finns flera olika verktyg.