Kårkortet – medlemsstatistik

Kårens medlemsstatistik illustrerar ålders- och könsfördelningen bland kårens medlemmar i en pyramidliknande figur som anger antalet flickor och pojkar per ålderskategori: pojkarna syns på vänster sida i blått och flickorna till höger i rött. De här enkla bilderna säger en hel del om hur ledarresurserna ser ut.

Några typiska exempel på medlemsstatistik för scoutkårer

Timglaset

Om kårens medlemsstatistik ser ut som ett timglas finns det många vuxna och barn men få ungdomar. En sannolik förklaring är att kåren är a) ung, b) en tidigare liten kår som vuxit kraftigt tack vare framgångsrik vuxenrekrytering, eller c) inte intresserad av att bilda flera nya grupper i olika åldrar. Det här är förstås förenklade generaliseringar och vi måste komma ihåg att varje kår är unik. Den här typen av kår skulle må bra av att t.ex.

  • grunda flera nya grupper framöver så att situationen löser sig med tiden
  • rekrytera nya ungdomar till kåren (ett bra sätt är att uppmuntra de unga som redan finns i kåren att ta med sig kompisar
  • hålla noga reda på att de frivilliga som finns i kåren orkar med sina uppdrag, trivs och är motiverade! Det ser inte ut att komma några efterföljare på ganska länge om man inte satsar på vuxenrekryteringen

Pyramiden

I en sådan här kår är det sannolikt att ledarna är ganska trötta. De kämpar i alla fall bra och grundar nya vargungepatruller regelbundet! Det skulle nog ändå behövas några personer till för att det säkert ska gå bra också i fortsättningen, t.ex. genom att man rekryterar roverscouter och vuxna.

Luckor

En kår som har luckor bland medlemmarna så att hela ålderskategorier saknas kan vara ute på farliga vatten. I den här kåren finns det ledare, åtminstone än så länge. Däremot är inga nya ledare på uppväxt.  Den här kårens ledare vet alldeles säkert att det går illa för kåren om de inte orkar med sina uppdrag och kan upprätthålla basverksamheten. Här ser man igen hur viktigt det är att grunda nya grupper regelbundet varje år, eller kanske t.o.m. två gånger per år.

Det går att förutspå framtiden med statistik

Den här texten är förstås en förenkling av komplicerade frågor, men i ett nötskal kan vi konstatera att mängden nya medlemmar per år säger en hel del om kårens livskraft i framtiden. I medeltal slutar 20% av vargungarna, 30 % av äventyrsscouterna, 20% av spejarscouterna, 20% av explorerscouterna, 20% av roverscouterna och 7 % av de vuxna ledarna.

I konkreta siffror innebär det här att om det tas in 100 nya vargungar ett år och man inte fyller på grupperna efter det så blir det 80 äventyrsscouter. Detta ger sedan 57 spejarscouter och så småningom finns 46 roverscouter kvar. Endast 29 av dessa ursprungligen 100 hänger med ända till vuxenålder.

Det är viktigt att komma ihåg att varje scoutkår är unik. Här används bilder från kårkort som generaliserande exempel, det är inte meningen att peka ut rätt och fel.

Kårkortet är ett hjälpmedel för kåren och FiSSc som hjälper att tolka läget i kåren. Kårkortet innehåller information om medlemsantal och -statistik och hur de förändras samt om kårens verksamhet. Uppgifterna i kårtkortet är tagna ur medlemsregistret Kuksa och kårens svar i årsrapporten.