Frivillig i scouterna

Med frivilliga inom scouterna avses alla vuxna i verksamheten (även de som gått med i scouterna först som vuxna) samt roverscouter som verkar i scoutuppdrag. Viktigt att komma ihåg är att roverscouter (18–22-åriga scouter) delvis innehar uppdrag som en del av sitt scoutprogram. Varje frivillig verkar inom scouterna av egen motivation och delar sina resurser med scouterna: tid, kunskap eller materiellt stöd.

Frivilligas uppgift inom scoutingen är att möjliggöra en målgruppsanpassad (7–22-åringar) hobby, samt barn och ungas utveckling i enlighet med scoutingens mål för fostran. Detta innebär inte att vuxna inte också skulle kunna få ut erfarenheter, upplevelser och nya färdigheter av scoutverksamheten. Ett väl utfört uppdrag utgör den vuxnas scouterfarenheter. Det är viktigt att den frivilliga, tillsammans med hens uppdragsgivare eller roverlots, är medvetna om vilken roll den frivilliga har.

Frivilliga kan verka i många olika roller inom scouterna, exempel på dessa roller finns samlade i tabellen ’Som frivillig i scouterna’. Frivilliga kan i olika situationer ha olika roller. En och samma frivilliga kan t.ex. under ett veckoslutsevenemang fungera som deltagare, sakkunnig och möjliggörare. Tabellen kan användas av kåren, distrikten/FiSSc eller SP-FSs. I dokumentet finns instruktioner på finska, svenska och engelska.

Verktyget Som frivillig i scouterna (PDF)

Läsa mer om uppdrag utanför kåren.

Bild: Didrik Lundsten