Frivillig i scouterna

När man inom scoutingen använder termen frivillig syftar man på roverscouter med scoutuppdrag samt övriga vuxna, även dem som kommer med i vuxen ålder. Personlig motivation är det som driver varje frivillig inom scoutingen.

Varje frivillig verkar inom scouterna på grund av egen motivation och delar sina resurser med scouterna: tid, kunskap eller materiellt stöd. Olika motivationsfaktorer och resurser som en frivillig har att ge skapar de olika rollerna för frivilliga. Valet av roll bestäms utgående från motivationen och de resurser som finns till förfogande. Det är viktigt att den frivilliga, tillsammans med hens uppdragsgivare eller roverlots, är medvetna om vilken roll den frivilliga har. En person kan ha flera roller samtidigt. Det är viktigt att känna till skillnaden på rollerna samt deras förhållande till varandra.

Verktyget ’Som frivillig i scouterna’ beskriver de olika rollerna i frivilligarbetet. Det kan användas av kåren, distrikten/FiSSc eller SP-FSs. I dokumentet finns instruktioner på finska, svenska och engelska.  

Verktyget Som frivillig i scouterna

Här kan du läsa mer om uppdrag utanför kåren.

Bild: Didrik Lundsten