Mitt uppdrag ger mig kompetens och erfarenheter som jag kan ha nytta av också utanför scoutingen

Scouting ger en massa kunskap och erfarenheter som också kan stöda det som man sysslar med utanför hobbyn.

  • Handslagsdiskussioner, uppdragssystemet och att stöda varandra. I diskussionerna bollar man frågor kring det egna uppdraget och hur man agerar och utvecklas i det. I alla feedbacksituationer är det viktig att komma ihåg också de här sakerna, förutom det praktiska, när man stöder varandra i utvecklingen. T.ex. kan man säga: ”Märkte du att du inte alls blev stressad trots att du var ansvarig för 40 personers program och det regnade?”
  • Tala! Fundera tillsammans hur ni utvecklats som grupp. Hur var det att göra projekt tillsammans för två år sen jämfört med nu? Märker man vem som är scout på arbetsplatsen eller i skolan? Hur skiljer de här personerna sig från resten?
  • Explorerscouter har ett eget verktyg som kan hjälpa de att sätta ord på vad de kan och lärt sig.
  • Validering av utbildningar: FiSSc samarbetar med Svenska Folkskolans Vänner för att kunna erbjuda sina medlemmar intyg med studiepoängsrekommendationer för olika utbildningar, läs mer om validerade utbildningar det här.
  • Open Badges är ett annat sätt att synliggöra den kompetens och erfarenhet du fått av scoutingen. Open Badges (kallas också för kompetensmärken) kan t.ex. användas när man söker jobb, i studierna och för framtida förtroendeuppdrag som ett intyg på kunskap och kompetens. Läs mer om Open Badges här.
  • I helheten Visa vad du kan har vi samlat olika sätt att synligöra vad du lärt dig i scouterna.