Coronaviruset och scoutmöten

Coronaviruset väcker många frågor. Gällande scoutverksamheten finns det inget skäl att i nuläge inhibera veckomöten, utfärder eller läger. Scoutverksamheten kan fortsätta som vanligt så länge THL eller någon annan myndighet inte anvisar annat.

Vid förkylning är det bra att stanna hemma. Personer som vistats på riskområdena (Kina, Iran, Syd-Korea, Nord-Italien) gör klokt i att undvika allmänna platser 14 dygn efter resan. God handhygien är viktig vid veckomöten och utfärder.

I mån av möjlighet bör händerna tvättas före och efter möten. Om möjlighet att tvätta händerna inte finns är det bra att använda sig av handsprit.

Om läget ändras informerar vi om detta.

THL:s anvisningar gällande handhygien och hosta

Mer info om coronaviruset på THL:s sidor