Styrelseval 2023

Under höstmötet väljs nya styrelseledamöter till förbundsstyrelsen. Förbundets styrelse består enligt stadgarna av ordförande, två vice ordförande och fyra till sju andra ledamöter. Styrelseledamöterna väljs för en tid av två kalenderår.

Lediga styrelsemandat för 2024-25: Sittande styrelsens förslag är att styrelsen år 2024 är lika stor som årets styrelse: 9 personer (= scoutchefen, 2 vice scoutchefer och 6 styrelsemedlemmar). Scoutchefens och vice scoutchefernas mandat fortgår under 2024. Av de nuvarande styrelsemedlemmarna fortsätter en i sitt uppdrag under 2024. I styrelsevalet på höstmötet 2023 ska styrelseledamöter enligt förslaget väljas för fyra tvååriga mandat (2024-2025) och för ett ettårigt mandat (2024, fyllnadsval)

  • 4 poster som styrelsemedlem 2024-2025 (tvååriga mandat)
  • 1 post som styrelsemedlem 2024 (ettårigt mandat, fyllnadsval)

Sittande scoutchef Laura Nieminen-Eriksson (laura.nieminen@scout.fi) eller verksamhetsledare Jonna (jonna.sahala@scout.fi) svarar gärna på frågor och funderingar gällande uppdraget som styrelseledamot. Kontakta valberedningskommittén ordförande Gustaf Weckman (fornamn.efternamn@scout.fi) om du är intresserade av att ställa upp som kandidat.

Om du inte själv är intresserad av ett styrelseuppdrag, men däremot vet någon som du tycker kunde vara en lämplig kandidat för styrelsen kan du meddela valberedningskommitténs ordförande, Gustaf Weckman om saken.

Information till dig som ställer upp som kandidat

Som styrelsemedlem ser du till förbundets bästa som helhet. Styrelsemedlemmar väljs inte till en specifik portföljpost. Efter valet delar den nyvalda styrelsen sinsemellan upp sitt arbete så att varje medlem ansvarar för och sköter kontakten med ett specifikt verksamhetsområde som helhet och/eller projekt. Styrelsemedlemmar kan även leda verksamhetsområdet eller projekten i parledarskap tillsammans med en annan styrelsemedlem.

Styrelseledamöter söks främst till de verksamhetsområden som blir lediga vid årsskiftet: Scoutfostran och program, Kommunikation och samhällsrelationer (2 pers) och Medlemsutveckling.

Valberedningskommittén presenterar kandidaterna för de olika posterna för medlemmarna och sammanställer resentationer av kandidaterna. En kandidat kan också själv gå ut med att hen ställer sig till förfogande. Genom att fylla i en uppdragsansökan i Uppdragsbörsen ställer man upp som kandidat.