Gruppledarutbildning för explorerscouter

Gruppledarutbildningen riktar sig till explorersocuter (15-17 år) som vill börja leda en scoutgrupp eller som redan fungerar som patrulledare.

Gruppledarutbildningen är en del av varje explorerscouts scoutstig och den ger dig färdigheter att fungera som ledare för en scoutgrupp. Vi rekommenderar att du går gruppledarutbildningen ganska snart efter att du har blivit explorerscout. Men du är självklart välkommen med fast du redan hunnit vara explorerscout under en tid.

Vad ingår i utbildningen?

Inom Finland Svenska Scouter (FiSSc) består utbildningen av ett kursveckoslut och en praktikdel som genomförs i kåren. Under kursveckoslutet (lördag-söndag) får du fundera på vad det innebär att fungera som ledare, bekanta dig med scoutprogrammet och verksamhetsplanering samt en hel del praktiska tips och tricks. Kursveckoslutet ger en bra grund och verktyg för att leda en scoutgrupp. FiSSc arrangerar kursveckoslut två gånger i året, men det är också fullt möjligt för kåren att själv genomföra kursen.

Under praktikdelen ska du som explorerscout leda verksamheten för en scoutgrupp under en vår eller höst. Gruppen kan vara en spejarscoutpatrull, den egna explorerpatrullen, eller vid behov också någon yngre åldersgrupp tillsammans med en äldre ledare. Kåren stöder dig i uppdraget och du har en vuxen handledare under hela praktikperioden. I kåren går ni under praktikperioden också igenom bl.a. handslaget, säkerhetsföreskrifterna. Ni planerar och genomför veckoverksamheten och en utfärd.

Förhandskunskap: Inga förhandskunskaper krävs.

Arrangör: Utbildningen arrangeras antingen av FiSSc i samråd med SFV eller av kåren.

Omfattning: Utbildningen som arrangeras av FiSSc omfattar 15h närundervisning. Kursen arrangeras som en tvådagarskurs (lö-sö).

Finns det två olika kursveckoslut?

Nej. Alla kursveckoslut har i stora drag samma innehåll (samma aktiviteter). Den andra delen av kursen utförs under praktikdelen som görs i kåren.

När är jag klar med utbildningen? Får jag ett intyg?

Då du deltagit i kursveckoslutet, utfört praktikdelen och alla aktiviteter i kåren. Du fick ett intyg efter kursveckoslutet. Be den ledare i kåren som handlett dig att fylla i ditt intyg (det du fick efter kursveckoslutet), då kårledaren kvitterat ditt intyg är din kurs avklarad. När du gått utbildningen har du rätt att använda kursmärket för gruppledarutbildningen (bilden nedan).

Måste jag delta i kursen som arrangeras nära min kår?

Nej, du kan delta i kursveckoslutet var som helst. Varför inte åka lite längre bort och lära känna explorerscouter från en annan ort?

Jag kunde inte delta i kursen, måste jag vänta till nästa termin för att gå kursen?

Nej, inte nödvändigtvis. Ifall ni är flera explorerscouter i din kår kan ni också be att kårens ledare själva ordnar en kurs för er.

Är Explorerdagarna något annat evenemang?

Nej, det är samma evenemang. Namnet har ändrats till Gruppledarutbildning för att bättre beskriva vad det är frågan om.

Har jag någon nytta av kursen också utanför scouterna?

JA! Du kan få en kurs eller 10 studiepoäng för gruppledarutbildningen! Du kan ansöka om en kurs eller studiepoäng för gruppledarutbildningen i din skola när du är helt klar med utbildningen, dvs efter att du deltagit i kursveckoslutet och genomfört praktikdelen. Läs mer om det här.

Gruppledarutbildningen arrangeras antingen helt och hållet i kåren eller så att praktikdelen genomförs i kåren efter kursveckoslutet som arrangerats av FiSSc.

För kursen finns ett omfattande och tydligt stödmaterial  som beskriver utbildningens målsättningar och aktiviteter. Där finns också konkreta tips för genomförande av aktiviteterna och instruktioner för ledarskapspraktiken. I materialet finns också handslagsbotten och andra underlag som kan vara till stöd. Materialet hittas längst ner på denna sida.

Ifall scouten deltar i kursveckoslutet som arrangeras av FiSSc är fördelningen mellan kursaktiviteterna och de aktiviteter som ska genomföras i kåren följande:

Under kursveckoslutet (15 lektioner)I kåren
 • Explorerledarens rättigheter och skyldigheter
 • Åldersgruppernas särdrag
 • Ledarskap i olika situationer
 • Ledarskapsutmaningar
 • Gruppens faser
 • Gruppbildning
 • Gruppanda
 • Scoutmetoden och scoutidealen
 • Scoutprogrammet
 • Tidsanvändning
 • Lek
 • Andakter och pauser
 • Ledarskapspraktik, 6 mån
 • Handslaget, 0,5 h
 • Verksamhetsplanering, 2,5 h
 • Mötesplanering, 1,5 h
 • Kårtraditioner, 1,5 h
 • Säkerhetsföreskrifter, 1 h
 • Utfärdskunskaper
 • Att ordna en utfärd, 2-4 h
 • Respons på ledarskapspraktiken, 0,5 h

Det är rekommenderat att aktiviteterna som genomförs i kåren löper parallellt med ledarskapspraktiken. Under utbildningskvällarna kan man på så sätt behandla saker som uppkommit i samband med praktiken. Det är också möjligt att ordna gemensamma utbildningskvällar tillsammans med andra kårer.

Intyg på avklarad kurs

Explorerscouten får ett intyg efter kursveckoslutet var de aktiviteter som genomförts under kursveckoslutet är ikryssade. Då explorerscouten genomfört sin ledarskapspraktik och alla resterande aktiviteter kan kårledaren som handlett explorerscouten kvittera på intyget att helheten är genomförd. Kontakta utbildningskoordinatorn ifall intyget kommit bort eller ni har frågor gällande det.

Avklarad utbildning i Kuksa

Eftersom detta är en kurs som slutförs i kåren, så har kåren (i praktiken åtminstone kårens chefer eller medlemsregisteransvariga) rätt att själv markera utbildningen som avklarad i Kuksa.

Gör såhär:

 1. Logga in på Kuksa med ditt scoutID
 2. Sök upp personen som ska få utbildningen noterad
 3. Gå till mellanfliken ”Utbildningar” på personens sida (mellanflikarna finns i en vågrät rad där ganska mitt på sidan)
 4. Scrolla ner till ”Övriga utbildningar”
 5. Eventuellt finns redan utbildningen (Ryhmänohjaajakoulutus(ROK)) antecknad. Scrolla i så fall till höger på raden och tryck ”Redigera”. Kryssa i Godkänd-kruxet och fyll i Datum för utförande och Godkänd av (dvs. datum för när scouten slutförde utbildningen och namnet på den ledare som handledde biten i kåren). Tryck Spara.
 6. Om utbildningen inte finns antecknad från tidigare så är den enkel att lägga till genom att scrolla till höger på Övriga utbildningar-raden och klicka på den blåa ”Lägg till”-knappen och där mata in infon.

  Kontakta utbildningskoordinatorn ifall ni behöver hjälp.

Saker att tänka på:

 • Vi rekommenderar att scouten går gruppledarutbildningen ganska snart efter att hen blivit explorerscout.
 • Ett veckoslut är inte tillräckligt för att genomföra aktiviteterna som hör till utbildningen, utan gruppledarutbildningen (och ledarskapspraktiken) tar minst ett halvt år att genomföra.
 • Till gruppledarutbildningen hör också en minst ett halvt år lång ledarskapspraktik, då explorerscouten leder en grupp spejarscouter eller den egna explorerpatrullen, eller vid behov också någon yngre åldersgrupp tillsammans med en äldre ledare.
 • Explorerscouten ska ha tillgång till en äldre ledare som stöd under hela ledarskapspraktiken.
 • Ledarskapspraktiken kan också genomföras i par, så länge ansvaret fördelas jämnt.
 • Explorerscouten får använda gruppledarkursmärket efter att aktiviteterna och ledarskapspraktiken är avklarade.

Kommande utbildningar och anmälning

Kommande utbildningar hittar du i händelsekalendern, var du också hittar länken till anmälan och sista anmälningsdag.

Läs mer om hur du anmäler dig

Material

Bild: Maja Löfgren