Lotsutbildning

Utbildningen riktar sig till roverscouter och äldre ledare (över 22 år) som fungerar som lots för spejar-, explorer- eller roverscouter eller som inom kort ska inleda sitt uppdrag som lots.

Utbildningen erbjuder stöd i ditt uppdrag som lots och en möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter med andra. Under utbildningen fokuserar vi på hur du som lots kan leda, stöda och motivera unga i åldern 12-22 år. Efter utbildningen känner du till de ungas värld och deras sätt att fungera, scoutprogrammet för din åldersgrupp och din roll i förverkligandet av det.  Utbildningen lämpar sig både för dig som är ny i ditt uppdrag men också för dig som haft uppdraget en tid.

Förhandskunskap: Välkommen till scouting – kurs eller scoutbakgrund.

Arrangör: Utbildningen arrangeras av FiSSc i samråd med SFV. Utbildningen kan också beställas till kåren.

Omfattning: Utbildningen omfattar 9h närundervisning och arrangeras som en endagskurs.

Moduler som ingår i lotsutbildningen:

Kunskapsområde

Att utveckla sig själv

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Lotsutbildning

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare eller motsvarande kunskaper

Målsättningar

Känner till lotsens uppdrag samt den vuxnas roll som fostrare för 12–22-åringar och är beredd att utvecklas i sitt uppdrag.

Innehåll

Förstår sina egna styrkor och känner till de utvecklingsbehov som finns för att leda unga.

Lotsens uppdrag i de olika åldersgrupperna: ansvar, stöd och utbildningsmöjligheter.

Den vuxnas roll i 12–22 år gamla ungdomars liv (t.ex. puberteten, användning av rusmedel, förhållanden, sexualitet).

Förstår betydelsen av vuxet stöd i olika skeden av ungdomars utveckling.

Lotsens ansvar för verksamhetens säkerhet under scoutevenemang (Tryggt-tillsammans utbildning, säkerhetsföreskrifter, kriskommunikation, säkerhetsplan, barnskydd)

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och par-/grupparbete

Dynamisk metod

Reflekterande uppgift på förhand och aktiverande metod

Närundervisningens längd

2 h

Datering

14.1.2017 (översatt 8.5.2017)

Kunskapsområde

Fostran

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Akela-/kaptensutbildning, lotsutbildning

Förkunskaper

Välkommen till scouting-kursen/scoutbakgrund 

Målsättningar

Känner till vilken utvecklingsfas den unga är i och förstår hur scoutingen kan möta den ungas utvecklingsbehov. 

Innehåll

Åldersgruppens psykiska och fysiska utvecklingsmönster

Åldersgruppens centrala utvecklingsetapper belysta genom målen för fostran.

Centrala livshändelser, kultur och livsmiljö samt motiverande faktorer, skillnader mellan pojkar och flickor.

Förståelse för betydelsen av kompisar och gruppen i olika åldersgrupper och att stanna inom scoutingen sett ur ett statistiskt perspektiv.

Åldersgruppens program- och ledarskapsmodell korrelation med åldersgruppens behov.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning

Par-/grupparbete

Diskussion kring olika case (eller med bildkort) som beskriver olika utvecklingsskeden.

Närundervisningens längd

2 h

Datering

14.1.2017 (översatt 24.4.2017)

Kunskapsområde

Fostran

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Lotsutbildningen

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare eller motsvarande kunskaper

Målsättningar

Förstår strukturen i en åldersgrupps program samt hur man planerar och leder det. Förstår hur man erbjuder scoutig verksamhet åt unga.

Innehåll

Målen för fostran i stora drag för de olika åldersgrupperna

Åldersgruppens program: märken, programevenemang, programmets struktur, aktiviteter, praktiska tips för förverkligandet

Åldersgruppens löfte och ideal

Betydelsen av samarbete mellan åldersgrupperna i praktiken

Gruppens struktur, storlek samt förutsättningar för att utvecklas till en fungerande grupp

Åldersgruppens ledarskapsmodeller samt personer och parter som stöder verksamheten

Hur scoutmetoden används i praktiken för att genomföra verksamheten

Åldersgruppernas samarbetsparter (kår, område, distrikt/FiSSc, FS)

Verksamhetsplaneringens principer och betydelse

Bli bekant med åldersgruppens stödmaterial

Utfärdens betydelse som medel för fostran och del av scoutprogrammet

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning

Par/grupparbete

Aktiverande metod

Frågesport gällande åldersgruppernas program

Närundervisningens längd

3 h

Datering

14.1.2017 (översatt 8.5.2017)

Kunskapsområde

Handledning

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Gruppledarutbildarutbildning, Lotsutbildning

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare eller motsvarande kunskaper

Målsättningar

Känner till handledning som verksamhetssätt både med unga och vuxna

Innehåll

Handledning som verksamhetssätt

Att handleda unga och vuxna

Handledningens betydelse för den kunskapsmässiga utvecklingen hos den som handleds

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och par-/grupparbete

Handledande samtal

Utbildande samtal

Närundervisningens längd

2 h

Datering

14.1.2017 (översatt 8.5.2017)

Kommande utbildningar och anmälning

Kommande utbildningar hittar du i händelsekalendern, var du också hittar länken till anmälan och sista anmälningsdag.

Instruktioner för anmälan hittar du här.

Bild: Kate Lönnberg