Bild Konsta Linkola

Hej! Jag är en hurtig 33-årig världsförbättrare och heter Ted. Jag har glimten i ögat och är driven av att göra sådant som känns meningsfullt.

Under min aktiva scoutperiod hade jag många ledarroller inom Sjöscoutkåren Seaboys. Därefter hittade jag flera nya äventyr. Som exempel på detta är jag stadsfullmäktigeledamot och kämpar för ett mera urbant, attraktivare och mångkulturellt Helsingfors.

För mig betydde scouting framför allt en rolig hobby. Man träffade vänner och var i naturen. Man lärde sig bygga risfior och bastun. Man fick segla till Viborg, Gdansk och Bornholm. Man hade kul med sina kompisar och njöt av fina stunder vid en UTE-kurs, kajakutfärd eller lägereld.
Utöver upplevelser lärde man sig leda sig själv och även andra. Mitt första ledaruppdrag var som patrulledare för Havsörn. Därefter följde flera uppdrag: VU-ledare, verksamhetsledare som 17-årig och därefter var jag även kårchef i tre år. Denna tidsperiod gav mycket och krävde tålamod.
Vi hade en ung ledarkrets och ambitiösa planer för Seaboys. Vi skulle öka vi-anda med regelbundna fritidsaktiviteter för ledarna, bemöta varandra med respekt och köpa samt segla en båt över Atlanten. Vissa av dessa målsättningar lyckades bättre än andra. Men människor blomstrar av att göra och lära – även från sina misstag.

Leva i stunden och förbättra sig

Som vargunge har man många fina olika stigar framför sig. Det är lätt att leva i stunden. Något motsvarande försöker vuxna uppnå med hjälp av yoga, meditation och seglatser. Som scout lär man sig hur naturen erbjuder många underbara stunder. En scout märker hur öppen kommunikation funkar bäst och att man kan växa fram till sina uppdrag. Man är inte färdig, utan man strävar efter att förbättra sig steg för steg. Något motsvarande försöker vi vuxna komma ihåg.

Som ledare märker man hur olika personer drivs av väldigt olika intressen. Det är viktigt att alla känner sig vara del av en grupp. Med den rätta stämningen uppnår man fina resultat med hjälp av väldigt olika personligheter. Något motsvarande försöker det finska samhället lära sig så småningom.

Som skeppare lärde man sig att man inte kan delegera ansvar, enbart uppgifter. Den andra personen måste själv besluta sig för att ta emot ansvar.

Alla är olika och värdefulla

För att bli en bra ledare gynnas man av att känna och vara sig själv. Riktigt ordentligt. Som den animerade Shrek lyfter fram i en film – människan är som en lök. Det finns alltid fler lager.
Under kursen värdebaserat ledarskap reflekterade man mycket på hurdan person man är. När grundpelarna är i skick blir det även lättare att förstå hur olika och värdefulla alla personer är. När man känner sina styrkor och svagheter, kan man omge sig med personer med olika sorts styrkor. Diversitet leder till bättre slutresultat. De mest lyckade projekten drivs av olika sorts typer och talanger.

Det som jag själv upptäckte var hur givande det var att få en chans att bära ansvar, som en ung ledare. Mången gång stötte någon i kåren på grund med kårens segelbåt. En gång rasade masten igenom däcket. En seglats till London måste avbrytas utanför Göteborg. Kårbudgeten baserade sig årligen på att fondansökningarna lyckades och man visste aldrig på förhand hur det skulle gå. Men saker ordnar sig till slut. Genom klara målsättningar och öppna diskussioner förstärkte man förtroende emellan ledare.

Som skeppare lärde man sig att man inte kan delegera ansvar, enbart uppgifter. Den andra personen måste själv besluta sig för att ta emot ansvar. Med de erfarenheter jag fick från scouting kände jag mig färdig för att emotta nya ansvar. Under universitetsstudietiden fylldes kalendern av studentkårspolitik och ämnesföreningsaktiviteter. Jag ledde även Akavas studerandesektion i två år. Organet representerar över 100 000 universitetsstudenter och erbjöd en möjlighet att jobba för rättvisa emellan generationer.

Viktigt att göra sådant som känns meningsfullt

I dessa positioner lärde jag mig hur ändring tar tid. Genom att inte överbelasta sig själv eller någon annan får man saker gjorda. Det krävs en viss ödmjukhet till dina och andras begränsningar och ork. Samtidigt är det också viktigt att göra sådant som känns meningsfullt.

För mig betydde detta att sikta ivern till politik. År 2013 blev jag ersättare och 2017 ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige. Scouting hade en stor bakgrundsroll i detta. Flera årtionden av scoutverksamhet samt att till sitt bästa följa scoutidealen betydde att man även blev en pålitlig påverkare.

Genom vänskap över gränserna lärde man sig att ditt eget sätt att agera kommer att återspeglas tillbaka. Genom att visa respekt för andra växer din trovärdighet. Genom att vara pålitlig och transparent vågar människor lite på dig. Genom att utveckla dig själv lär du dig bemöta dina förhandslingspartners på ett lämpligt sätt. Genom ansvarsfulla beslut vill andra samarbeta med dig.

Världen förändras allt fortare och därmed behövs kunskaper i att leda sig själv och andra. Mina ledaruppdrag och skolningar gav en fin vägkost till att sträva efter mina drömmar. Scouting är en utmärkt bakgrund för att bli en samhällelig påverkare eller vad man än vill.

Med önskan om givande livsvandringar,
Ted Apter

Tre saker som Ted tycker att gäller både scouter och politiker
1) Be efter hjälp så får du det -> utnyttja dina nätverk
2) Man kan uppnå sina drömmar -> följ efter det som känns rätt för dig
3) Värderingar upprätthålls genom att vid svåra stunder agera enligt dessa (lätt vid lätta stunder)