Nu har FiSSc delegation haft ett par möten och vi börjar vara väl förberedda inför medlemsmötet. Delegationen har delat upp arbetet i grupper med olika bevakningsområden som på det senaste mötet uppdaterade resten av delegationen av situationen i de olika delarna. Vår delegation är nöjd med både den nya grundstadgan och strategin inför 2021-2026 och hoppas därmed att dessa godkänns på medlemsmötet. 

Delegationen fortsätter att följa med diskussionen gällande kandidater till posterna för Finlands Scouters ordförandetrio och Scoutrådets ordförande. Det kommer åtminstone att bli val till viceordförande posterna vilket är spännande! En tvåspråkig valtent ordnades den 8.10 med temat värderingar. Det kommer ännu att ordnas tre stycken valtenter, den 30.10, 4.11 och 11.11.

Valtenter

30.10, kl 09:00 - Tema: Kårarbete och tillväxt 
Länk till livesändning.

4.11, kl 18:00 - Tema: Distriktens skillnader och arbetsmannaorganisationen 
Länk till livesändning.

11.11, kl 18:00 - Tema: Kommunikation och synlighet, bilden av scoutingen utåt och samhällelig påverkan 
Länk till livesändning.