Förtroendevald i FiSSc

På den här sidan hittas nyttiga länkar, tips och introduktionsmaterial för FiSSc förtroendevalda. Sidan fungerar också som en utmärkt kom-ihåg till uppdragsgivare t.ex. när handslag görs.

Läs här hur du skapar en @scout.fi adress och får rättigheter till 0 365 och Teams. 

HandslagHandslaget är en viktig del av varje scoutledares uppdrag. Handslaget är en överenskommelse gällande uppdraget mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare. Under handslagsdiskussionen kommer de två överens om ramar, arbetsfördelning, kommunikation, visioner och stöd gällande uppdraget. För förtroendevalda gör styrelsemedlemmen handslag med gruppordförande tillsammans med den ansvariga anställda. Gruppordföranden gör handslag med gruppmedlemmar. Läs mer om handslag här. 
Hur vi FiSScar'Hur vi FiSScar' är en introduktionsguide till FiSSc fylld med viktigt information för förtroendevalda.
Introduktions-webbinarium

Introduktionstillfällen online ordnas i början av året. Tillfällena kan ha olika teman och riktar sig till både de allra nyaste men även de som varit med ett tag. 

Kontakta frivilligkoordinatorn om du vill delta eller har frågor.  

Vårsemi 

Vårsemi kickar igång FiSSc-året. På vårsemi förväntas alla förtroendevalda delta. Det är ett ypperligt tillfälle att träffa andra förtroendevalda, bli introducerad till FiSSc och verksamhetsåret. Evenemanget är kostnadsfritt och du får dina resor ersatta av förbundet.

2023 tar Vårsemi plats 21-22.1 i Helsingfors. Läs mer i händelsekalendern och anmäl dig.

Årsklocka för FiSSc förtroendevaldaÅrsklockan är bra att stämma av vid varje gruppmöte. Den innehåller viktiga deadlines och evenemang för dig som förtroendevald.
Sharepoint - FiSScnät

Som förtroendevald har du tillgång till FiSSc intranät, som vi kallar för FiSScnät. Intranätet är uppdelat enligt verksamhetsområde, det är där grupperna arbetar. Du hittar också på FiSScnät framsida många nyttiga länkar gällande introduktion och verksamhetsplanering. En e-postadress d.v.s. login till Office 365 erbjuds alla förtroendevalda. Du kan skapa log in efter att du blivit tillsatt av styrelsen till uppdraget, läs här hur du skapar egna log ins. 

Jemma är FS motsvarighet till FiSScnät som du som FiSSc förtroendevald också har tillgång till. 

KostnadsersättningSom förtroendevald får du inget arvode, men du kan få ersättning för resor till möten och för mötestraktering. Kostnadsredovisningen görs i kululasku.partio.fi. Läs här hur du skapar log in och fyller i en ansökan. Bekanta dig också med FiSSc:s principer för kostnadsersättning till frivilliga nedan . 
ScoutstationMan kan boka mötesutrymmen i Helsingfors och Åbo.  Kansli hjälper med bokningen, men i Helsingfors kan du också be om egna bokningskoder till Scotustationens bokningssystem.
Som förtroendevald i förbundet har man rätt till: Som förtroendevald i förbundet är man skyldig till att: 
HandslagGöra sitt bästa med de uppgifter man fått i uppdraget
StödBe om hjälp om det behövs
Information och transparensKommunicera med gruppen och andra enligt förbundets kommunikationsstrategi
Respektfullt bemötandeRepresentera förbundet genom sitt uppdrag
Elektroniska arbetsredskap, @scout.fi mejladressStöda och hjälpa andra
Tillgång till FiSScNät och Microsoft TeamsKomma ihåg syftet med uppdraget - varför vi gör detta
Reseunderstöd 
Mötestraktering 
FiSSc förbundshalsduk. Förbundshalsduken bärs av förtroendevalda, staber och anställda då de representerar förbundet.   
Deltagande i möten och utbildningar som stöder uppdraget (enligt förbundets ersättningsprinciper) 
Att ansöka om en mentor 
Organisationen Information om FiSSc på våra webbsidor
FiSSc stadgarFiSSc stadgar
Suomen Partiolaiset — Finlands Scouter ry:s grundstadgaSuomen Partiolaiset — Finlands Scouter ry:s grundstadga
Finlands Scouters strategi 

Finlands Scouters strategi 2021-2026

FiSSc verksamhetsplan 

FiSSc verksamhetsplan 2023

FiSSc verksamhetsplan 2022

FS svenska verksamhetsplan 

FS svenska verksamhetsplan  2023

FS svenska verksamhetsplan 2022

FS (= Finlands Scouter) 

FS - FiSSc minimikriterier för scoutverksamhet i kårernaFS - FiSSc minimikriterier för scoutverksamhet i kårerna
FiSSc kommunikations- och marknadsföringsstrategi  FiSSc kommunikations- och marknadsföringsstrategi  på Sharepoint 
KriskommunikationKriskommunikation instruktioner på webbsidorna. 
Händelsekalender 

Händelsekalender 2022

Händelsekalender 2023

JämlikhetsplanInom FiSSc eftersträvar vi att jämlikt bemöta alla medlemmar, förtroendevalda och anställda. Läs FiSSc jämlikhetsplan här.
TrygghetI scoutverksamheten råder nolltolerans mot mobbning, diskriminering och osakligt beteende. Alla har rätt att känna sig trygga och välkomna i sin hobby. Läs mer här hur vi jobbar med trygghet. 
Rekrytering och uppdrag

Inom scouting pratar vi om att inneha ett uppdrag som frivillig där det finns två parter; uppdragsgivare och uppdragstagare. Läs mer om uppdrag och stöd till uppdrag här.

Vi använder uppdragsbörsen för rekrytering. Det är viktigt att lediga uppdrag puliceras i god tid och att varje grupp följer de riktlinjer vi har för rekrytering. 

Rekryterings- och introduktionshandboken är en guide full med fina tips på hur rekrytera personer till ett uppdrag. Den innehåller också riktlinjer för hur vi i FiSSc introducerar och rekryterar. 

Att leda andraLäs här hur vi inom scoutingen arbetar med ledarskap. 
Förstärkta utskottenLaajennetut valiokunnat, eller de förstärkta utskotten som vi pratar om på svenska, ordnas två gånger per år av Finlands Scouter (FS). Möten ordnas för varje verksamhetsområde, FS arbetsgrupper förbereder och kallar till mötet. Representanter från varje distrikt samlas för att diskutera vad som är på gång inom centralorganisationen och distrikten/FiSSc. Från FiSSc kallas i första hand gruppordförande och styrelsemedlemen för varje verksamhetsområde. Det är mycket bra tillfällen för att utbyta tankar med kolleger i samma uppdrag från andra distrikt, nätverka och knyta kontakter.
Finlands Scouter, distrikten/FiSScSuomen Partiolaiset – Finlands Scouter (SP-FS) är centralorganisation för scoutingen i Finland. Läs här om de olika distrikten (på finska). Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet grundar sig på samarbetsavtalet mellan FiSSc och FS. FS svenskspråkiga verksamhet defineras varje år i en skild plan.
Verksamhetsområdens arbete

Här hittar du alla verksamhetsområden i FiSSc.

Åtgärdstabellen är ett konkret handlingsverktyg skapat från verksamhetsplanen av grupperna själva. Varje grupp har en flik i åtgärdstabellen som uppdateras kontinuerligt under året. Arbetsfördelningen mellan grupperna finns definierat i organisationsschemat, åtgärdstabellen och händelsekalendern. Du hittar samtliga dokument på FiSSscnät framsida.

Verksamhetsområden  leds av en grupptrio som består av gruppordförande, styrelsemedlem och anställd med ansvar för verksamhetsområdet.

FiSSc kansli

Varje verksamhetsområde, projekt och grupp har en utsedd anställd som ansvarar för området i fråga från kansliets sida. De jobbar tätt tillsammans med grupptrion/staben med utveckling av området och handleder också övriga frivilliga gällande deras specifika uppdrag. Det rekommenderas att gå igenom arbetsfördelningen med sin kansliontakt. Bekanta dig med FiSSc anställda och vem som ansvarar för vad här.