Finlands Svenska Scouter, d.v.s. FiSSc, är ett förbund som består av 61 kårer och kring 4000 scouter – tillsammans förverkligar vi scouting på svenska i Finland, utvecklar scouting nationellt, känner gemenskap och skapar oförglömliga upplevelser – tillsammans är vi FiSSc.

Inför ett nytt verksamhetsår finns det många ypperliga chanser att ta sig an nya utmaningar då vi söker förtroendevalda till olika uppdrag inom FiSSc. Som förtroendevald får du se en ny sida av scouting, uppleva en gemenskap med över 100 förtroendevalda och får se hur allting fungerar bakom kulisserna. Förutom att det är meningsfullt och roligt, ger erfarenheten av ett uppdrag i en större organisation även många färdigheter som är till nytta i arbetslivet. Dessutom får din kår större insikt i förbundet och allt som FiSSc kan erbjuda kåren. Det är  alltså i alla kårers intresse att ha en ledare med som förtroendevald i FiSSc. 

Vad innebär det konkret? 

Det finns olika slags förtroendeuppdrag – både små och stora, långa och korta. Det finns gruppuppdrag och stabsuppdrag av olika kravnivå och omfattning. Alla uppdrag är samlade i uppdragsbörsen (där är också uppdragen närmare beskrivna) 

Ansökan till förtroendeuppdrag är alltid öppen på hösten, till styrelseuppdrag söker man inför höstmötet och för de övriga i november. Sista ansökningsdag till gruppordförandeposterna är den 15.11 och till gruppmedlemsuppdrag den 30.11. Utöver dessa publiceras stabsuppdragen mer fortlöpande.  

Det finns något för alla! 

Det är grupperna som tillsammans med FiSSc:s kansli stöder kårerna och gör en stor del av det konkreta utvecklingsarbetet. I grupperna jobbar ett mindre gäng scouter (explorerrovers och ledare) kring en specifik verksamhet. Arbetet är fördelat i följande verksamhetsområden:  

Synlighet, påverkan och kommunikation 

 • Samhällsgruppen
 • SoMe-gruppen
 • Hållbarhetsgruppen
 • Scoutmedia 

Direkt kårstöd 

 • Coachverksamhet
 • Chefstrio
 • Scoutledarträffar
 • Koordinering av tillväxtarbete
 • Stöd till kårerna tillväxtarbete
 • Trivsel 

Välmående och förtroendevalda 

 • Ledarstödsgruppen
 • Mentorgruppen
 • Utmärkelseteckenkommitén 

Evenemang, fostran och utbildning 

 • Utbildningsgruppen
 • Programgruppen och UTE-gruppen
 • Sjörådet
 • Kåtan-teamet
 • Mångfaldsgruppen 

Projekt 

 • Olika satsningar t.ex. FiSScFjäll VII och Vår FM i Scoutfärdighet

 

Hur kan du bidra?  

Är du intresserad av att bli förtroendevald i en grupp i FiSSc, medverka i en evenemangsstab eller som utbildare? Vill du göra en punktinsats under ett evenemang t.ex. som matansvarig eller bidra med innehåll till Scoutposten? Alla insatser är värdefulla och bidrar till att vi alla känner att vi är en del av vårt gemensamma FiSSc 

Blev du intresserad? Om du hittar ett lämpligt uppdrag i uppdragsbörsen är det bara att modigt lägga in en ansökan och tveka inte att ta kontakt om det är något du undrar.  

Om du inte hittade ett uppdrag som lockade får du gärna lämna in intresseanmälan t.ex. genom att gå med i stabspoolen (Whatsapp) eller meddela om ditt intresse till någon på kansliet eller någon i styrelsen.  

Du hittar kontaktuppgifter till alla grupper och styrelsen här och alla anställda här