Understöd för hållbar utveckling i kårerna

Behöver kårens källsortering en uppgradering? Finns det utrymme för förbättring av energianvändningen i kårlokalen eller vid utfärdsstugan? Hur kan utfärdsmaten bidra till mindre koldioxidutsläpp? 

Nu är det möjligt att ansöka om understöd för implementering av klimat- och miljösmarta val och minskning av koldioxidutsläpp i kårens verksamhet. 

Understödet kan hjälpa kårer att uppnå kriterier för Hållbar scoutkår-certifikatet

Hållbar scoutkår-certifikatet har funnits i ett år, och hittills har 62 kårer runt om i Finland tilldelats certifikatet. Kriterierna för certifikatet baserar sig på FN:s globala mål för hållbar utveckling och beaktar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För Hållbar scoutkår-certifikatet ligger fokus på ekologisk hållbarhet.

Det nya understödet uppmuntrar till åtgärder som hjälper kårer att uppnå mål inom ekologisk hållbarhet. Understödet bygger på delområdena för Hållbar scoutkår-certifikatet: fostran, måltider, anskaffningar, återvinning, kårlokaler och utfärdsstugor, resor och utfärder samt scoutresor och utlandsprojekt. Kåren behöver inte ha certifieringen för att ansöka om stödet. Hållbar scouting-understödet kan användas för att uppfylla kriterierna för Hållbar scoutkår-certifikatet eller för att implementera långvariga förändringar i kårverksamheten som stöder den ekologiska hållbarheten. 

Uppmuntrar till mer klimat- och miljösmarta val 

Understödet beviljas åtgärder som

  • genast reducerar klimatpåverkan och/eller koldioxidutsläpp
  • bidrar till att kårens rutiner och verksamhet blir mer hållbar
  • medför bestående förändring 
  • inte kan förverkligas utan ekonomiskt understöd

Alla kriterier ovan behöver inte uppfyllas, men beviljandet av understöd baseras på dem. 

Hållbar scouting-understödet är möjliggjord genom finansiering från Ilmatar, en av SP-FS:s samarbetspartners. Ilmatar är ett finskt energiföretag grundat 2011 som fokuserar på förnybar energi.

”Att minska utsläpp och ha en positiv klimatpåverkan börjar ofta med små vardagliga handlingar. Hållbar scouting-understödet uppmuntrar till att upptäcka och implementera sådana handlingar som bidrar till en hållbarare framtid. Vi är stolta över att vara en del av initiativet.” – Ilmatar:s VD Juha Sarsama

I framtiden utvecklas understödet genom nya samarbeten. Vill du veta mer om SP-FS:s samarbetspartners, eller är du intresserad av att samarbeta med Finlands scouter? Läs mer här (på finska).

Kårer kan ansöka om hållbar scouting-understödet under ansökningsperioden 9.3-15.5 2022. En andra ansökningsrunda öppnar under hösten ifall det ännu finns pengar att ansöka om. Inkomna ansökningar bedöms efter att den aktuella ansökningstiden stängt och understöd beviljas för lämpliga projekt tills årets hela pott är utdelad. Under 2022 finns 4,000 euro för Hållbar scouting-understödet. Enskilda initiativ kan ansöka om max. 400 euro.

Läs mer och ansök om understödet här.

Bild: Atte Kesti