För Fribytarna i Borgå innebär hållbarhet att kåren handlar och agerar på ett sådant sätt att också framtida scouter ska ha möjlighet att njuta av scouting. Scouting ska vara något som alla har möjlighet till.

Också Fribytarna har ansökt om Hållbarhetscertifikatet (något som också er kår kan göra!). Fribytarna tyckte inte det var något som var svårt eftersom kåren redan tidigare har gjort en miljöplan för sin verksamhet. Många saker var bekanta och rent av självklara. Men nog fanns det också nya saker för den här hållbarhetsguru-kåren. Ledarna gjorde ansökan under ett distansmöte vilket ju verkar väldigt smidigt.

Att kocka ekologiskt är ett hållbart val. Bild: Anne Nars

Tillgänglighet i kåren var något som kändes självklart. Kåren har redan sen tidigare både trygghetspersoner och lånebank av utrustning. Så inom det området blev det många självklara kryss. Medan inom områden gällande utlandsresor kändes mera obekanta eftersom kåren helt enkelt inte reser speciellt mycket.

När det kommer till att diskutera hållbarhet med scouterna lyfter ledarna i Fribytarna upp att det viktigaste är att föregå med gott exempel och mycket Learning by doing så klart. De yngre tar efter gott beteende så om ledarna sorterar sitt skräp under lägret så kommer de yngre ta efter. Under både läger och förläggning har de ofta också program med hållbart tema.

Fribytarna kom också med några bra tips för mer hållbar verksamhet:

  • Ta kontakt med era grannkårer – låna material av varandra!
  • Kocka ekologiskt
  • Samåk till evenemang

Blev ni intresserade av att skapa mera hållbar verksamhet? Här hittar ni mera info: