Anmälan till skolelevernas Äventyrsvecka pågår till 22.4

Finlands Svenska Scouter bjuder in alla elever i årskurs 1-2 och eftisverksamhet att delta i Äventyrsveckan under hösten 2019. Under Äventyrsveckan får eleverna tillsammans med sin lärare bekanta sig med scoutingens spännande värld!

Äventyrsveckan består av ett kostnadsfritt materialpaket för skolor och eftisar och innehåller olika uppgifter och aktiviteter som programmässigt fyller ca 2 lektioner/dag under en veckas tid. Förutom att eleverna under veckan får lära sig nyttiga kunskaper och färdigheter fungerar materialet även utmärkt som ett verktyg för att skapa gruppanda. Äventyrsveckan är indelad i fem olika temadagar och materialet är utarbetat utgående från läroplanens kompetensområden. Vid varje aktivitet finns nämnt vilket kompetensområde aktiviteten stöder. Materialet är även anpassat till scouternas mål för fostran, som stöder barnets utveckling genom att beakta olika utvecklingsfaser inom åldersgrupperna och individens särdrag. Varje klass/grupp väljer fritt i vilken utsträckning och med vilken tidtabell materialpaketet används.

Anmälan till skolelevernas Äventyrsvecka pågår fram till den 22.4, mera information om kampanjen och info om anmälan hittar du genom att klicka på den här länken. 

För kårer är Äventyrsveckan ett utmärkt tillfälle att besöka en skola i er region. Ett besök kan fördjupa barnens upplevelse av scouting och ni kan marknadsföra den egna kårens uppstart på hösten. Läs mer här och få tips på hur ni kan lägga upp ett skolbesök.

Förra året deltog hela 40 000 barn i hela Finland i Äventyrsveckan – hur många deltar i år?

Linnut partiossa -piirros
Illustration: Eeva Helle