Valugglan

Förutom att rösta finns flera sätt att påverka i val och beslutsfattande. Val och påverkan tillhör inte endast de röstberättigade. Deltagande och demokrati tillhör oss alla och redan vargungar kan behandla aktivt medborgarskap på flera sätt.  Med specialmärket Valugglan kan de olika åldersgrupperna enkelt bekanta sig med val och samhällsfrågor.

Valugglan består av 15 aktiviteter, varav 11 är för alla åldersgrupper och de fyra sista för roverscouter och äldre. Valugglans aktiviteter i sin helhet hittas tyvärr än så länge endast på finska, bekanta dig här med märket på finska. Men en distansversion av märket har tagits fram där alla aktiviteter är möjliga att genomföra på distans, distansaktiviteterna hittas också på svenska.

Valugglan utvecklades i samband med kommunalvalet  2021 och därför är aktiviteterna gjorda  för att behandla val och påverkan under kårens veckomöten på distans. Aktiviterna kan även anpassas och användas i anslutning till riksdagsvalet 2023.

Aktiviteterna är uppdelade enligt åldersgrupperna. Då ni genomfört alla aktiviteterna får scouterna ett Valugglan specialmärke. Tygmärket finns att köpas på Scandinavian Outdoor Store.