Inkluderande leklista

Visar 51 - 68 av 68

Tyst pussel

Skriv ut en bild i lika många exemplar som det är deltagare. Klipp bilderna på olika sätt, så att de bildar olika pussel med 7 bitar var. Blanda sedan bitarna och lägg högar med sju bitar i varje. Varje deltagare får en varsin hög med pusselbitar. Gruppens uppgift är att samarbeta så att allas pussel blir lösta. Deltagarna få inte ta en pusselbit från någon annan, man får bara ge. Hela övningen ska ske under tystnad. Reflektera efteråt tillsammans hur det gick. Vad var svårast? Är det lätt att kommunicera utan ord? Hur mycket sitter i kroppspråket? Att tänka på Om ni är en större grupp kan scouterna delas in i två mindre grupper så att de inte behöver byta pusselbitar med för många. Material Pussel = Papper med samma bild på (lika många som antal deltagre) som klipps sönder. Denna lek kan man läsa mer om på aktivitetsbanken.se

Leka med elden

Välj ut en avgränsad lekyta. Dela in alla scouter i tre grupper: syre, värme, bränsle. Använd någon slags markör för att skilja på de tre grupperna såsom färgade band eller varför inte använda scouthalsdukarna – en grupp bär den om halsen, en om handleden och den sista knyter den om huvudet. Nominera en scout som är brandsläckare, resten är eldsflammor. Brandsläckaren försöker kulla eldsflammorna inom lekytan. När en flamma blir kullad slocknar den och scouten står stilla och räcker upp sina händer för att visa att hon har slocknat. För att tända flamman igen behöver två andra scouter som ingår i de grupper som den kullade scouten inte tillhör krama om den kullade scouten samtidigt. Exempelvis har en scout ur gruppen bränsle blivit kullad. Scouten står stilla och sträcker upp händerna. En kamrat från gruppen syre och en från gruppen värme kramar om den kullade scouten som är med i leken igen som flamma. En flamma som försöker tända en slocknad kamrat är fri från att bli kullad av brandsläckaren. Fortsätt leken så länge ni orkar eller samtliga flammor har slocknat. Se till att byta ut brandsläckaren några gånger (innehållet i brandsläckaren tar ju slut någon gång!). Material Färgade band eller annat för att se skilland på de olika rollerna. Denna lek kan man läsa mer om på aktivitetsbanken.se

Lämna våra fördomar-kubb

Ert uppdrag är att hjälpa Umoja att bli fredligt och rättvist samhälle där alla känner sig välkomna oavsett hur man ser ut eller vem man är. Hjälp Umoja att bli av med en orättvis härskare och att Umoja ska få goda och rättvisa ledare som bidrar till ett bättre och rättvisare liv för alla. Denna lek kan man läsa mer om på aktivitetsbanken.se

Kartteckenmemory

Instruktioner Förbered: Skriv ut och klipp isär alla karttecken. En bild skall matchas med rätt ord. Facit enligt affischen. Vill man ha ett memory som håller mer över tiden rekommenderas att laminera alla korten. (Kombinera gärna denna aktivitet med en orienteringsaktivitet, ger en bra start och lite övning innan man kör igång). Del 1 – Lär känna dina karttecken (denna delen kan man skippa om man känner den som överflödig). Ge varje patrull ett komplett memory, de får en tid på sig om ca 5min att hjälpas åt att para ihop all delar. Efter tiden löpt ut så rättas det. Gå igenom de som var fel, målet är att de skall lära sig nya karttecken. Del 2 – Memory Patrullerna kör själva ett memory, räknar sina poäng osv. Kör denna delen i minst 15min så att alla patruller minst hinner med en omgång. Material Papper att skriva ut memory på Ev. Lamningeringsplast. Denna lek kan man läsa mer om på aktivitetsbanken.se

Nummerlöpning

Denna lek fungerar bra som uppvärmning inför en uppgift som kräver uppmärksamhet och fokusering. Gruppen ställer sig parvis i en dubbelring så att alla har ansiktet mot ringens mitt med 1-2 meters avstånd mellan paren. När ledaren ropar "ett" ska den som står bakom hoppa bock över den som står framför och sedan ställa sig bakom igen. När ledaren ropar "två" ska den som står bakom krypa mellan benen på den som står framför och sedan ställa sig sist igen. När ledaren ropar "tre" springer den som står bakom ett helt varv runt cirkeln. När ledaren ropar "fyra" byter den som står framför och den som står bakom plats med varandra. Tänk på att blanda ordningsföljden på siffrorna.Variation: Paren står fortfarande i cirkel men med ansiktet vända mot varandra. På "ett" gör paret två upphopp mot varandra med handklapp. På "två" gör paren två situps med krokade ben. På "tre" springer den som står ytterst ett varv runt cirkeln och tillbaka till sin plats. På "fyra" byter de plats med varandra

Eget bo grannens bo

Be deltagarna ställa sig i en ring och peka försiktigt uppåt med sitt högra pekfinger. Be därefter deltagarna forma vänster hand som ett "bo", handen formar ett "o" med tumme mot pekfinger. Ledaren kommer att säga/ropa fyra olika kommandon: eget bo!, grannens bo! upp! och fast! När ledaren säger eget bo! ska deltagarna sätta sitt högra pekfinger i sitt eget bo (vänster hand). Därefter säger ledaren upp! och deltagarna höjer sitt pekfinger igen. På kommandot grannens bo! ska deltagarna sätta sitt pekfinger i grannen till högers bo.Ledaren kan välja att säga upp! igen eller använda kommandot fast! Då ska deltagarna göra två saker samtidigt, de ska få upp sitt pekfinger ur grannens bo och samtidigt försöka knipa fast det pekfinger som finns i eget bo. Om deltagaren lyckas med att inte bli fast i grannens bo får man stå kvar i ringen, de deltagare som "fastnat" får gå ut ur ringen. Därefter kör övningen igång på nytt och fortsätter tills endast en deltagare är kvar. Övningen är rolig och uppskattad av deltagare!

Ett ord i taget

Gruppen står i en tät ring där alla kan se varandra. Uppgiften är att bilda meningar tillsammans. Varje person får säga ett och endast ett ord. En person börjar och sen fortsätter man medsols i ringen. Ibland blir det lösryckta meningar, man kan försöka få det till en liten historia. Uppmana deltagarna att inte tänka så mycket utan säga det första som kommer upp. Här gäller det att var och en utgör en liten byggsten som med hjälp av de andras byggstenar bildar en mening.

Lika-Olikt-Unikt

Deltagarna delas upp i par. Jättebra om det är par som inte brukar prata så mycket med varandra. Varje par får i uppdrag att samtala och hitta något de är LIKA i, något de är OLIKA i och något de kan anta är UNIKT för dem i denna gruppen. För att introducera övningen kan ledaren skriva LIKA, OLIKA och UNIKT på tavlan. Under tiden de samtalar i par kan man gå runt och se till att det funkar. Om de har haft svårt att hitta något unikt – kan man försöka hjälpa till. Tipsa om att det kan handla om ett intresse, en speciell hobby, något man gjort, något man äger, en egenskap, ett språk man kan – som man kan anta att ingen annan i rummet har eller kan. När alla pratat klart – så låter man ett par i taget berätta och presentera sig. När de kommer till UNIKT kan man som ledare hjälpa till genom att ställa frågan ut till storgruppen – var det här unikt? Finns det någon/några fler höjdhoppare här? Eller vad nu det unika bestod av…Om man skall fortsätta jobba med gruppen under dagen, eller kanske flera dagar –har man stor glädje av all den information som framkommer i den här övningen. Man kan återkoppla till olika intressen osv

Flygande mattan

Alla deltagare står på en matta. Uppgiften är nu att vända mattan utan att någon stiger utanför.

Kvadraten

Gruppen ska bilda en perfekt kvadrat av ett rep, men alla i gruppen ska ha ögonbindlar. Ett sätt att ytterligare försvåra övningen är att gruppen får börja med att leta upp repet som ligger två meter bort.

Blindgång

Denna lek är något av en fortsättning på Masken och går ut på att hela laget ska klara en bana med hjälp av signaler som den som går sist ger genom hela ledet. Hela laget bildar en kö och har förbunda ögon, alla förutom den sista i ledet som agerar guide och ledare. Laget ska ta sig igenom en bana, exempelvis i skogen, utan att prata. Laget får själv bestämma olika tecken för hur de ska röra sig. Laget får poäng för gott samarbete och snabb tid.

Slå en knut

Deltagarna tar tag i ett rep med båda händerna på båda sidorna om en mittpunkt (som i dragkamp). Uppgiften är nu att slå en knut på repet vid mittpunkten utan att släppa taget om repet.

Ballongvolleyboll

Deltagarna delas in i två lag som lägger sig ner på golvet på rygg brevid varandra. Lagen skall ligga med fötterna tryckta mot motståndarnas fötter. Lekledaren börjar med att kasta in en ballong. Nu gäller det för lagen att försöka slå ballongen så att den träffar golvet bakom motståndarna, men man får bara använda händerna. Varje gång detta lyckas får man poäng. Vanliga volleybollregler gäller inte!

Spagettihuset

Dela in deltagarna i grupper, ca. 4 personer per grupp. Varje grupp får 15 skumgodisar och 30 spagettin. Ge grupperna två minuter för planering och sju minuter för genomförande. Under planeringstiden får de inte vidröra spagettin eller skumgodisarna. Målet är att gruppen ska bygga ett så högt hus som möjligt med det material de tilldelats. Huset ska vara fristående och när byggtiden är slut ska huset kunna stå självständigt i minst tio sekunder.

Leta ljud

Några deltagare sprider ut sig i en skogsdunge. Var och en av dem har något som låter med sig, t.ex. en burk med ärter, träpinnar eller stenar att slå mot varandra, en triangel, en visselpipa. De har också varsin tuschpenna i olika färger. När de gömt sig börjar de göra sina ljud medan de andra deltagarna, som är utrustade med varsitt papper, försöker hitta till de olika ljuden. När en deltagare hittat till ett ljud skriver den som åstadkommit ljudet nummer ett på deltagarens papper, nästa deltagare som hittar till ljudet får en tvåa på sitt papper o.s.v. När alla deltagare fått fem olikfärgade siffror på sina papper adderar varje deltagare siffrorna på sitt papper. Den som har den lägsta summan vinner. Alternativt kan ni leka leken utan att räkna poäng så att de som åstadkommer ljuden endast skriver t.ex. första bokstaven i sitt namn på pappret.

Krypballong

För att leka den här leken behöver ni mycket golvutrymme och lika många ballonger som det finns deltagare. Efter att ni blåst upp ballongerna kan leken börja: alla som deltar ställer sig i krypställning med sin ballong framför sig på golvet bakom startlinjen. På given signal blåser alla sin ballong mot mållinjen i andra ändan av rummet. Då ni blåser ska både händerna och fötterna röra golvet. Den som först fått sin ballong över mållinjen vinner.

Köleken

Utan ljud ska man ställa sig i den ordningen som ledaren säger, t.ex. den kortaste längst fram och den längsta längst bak eller den äldsta -> yngsta. Ifall man har flera grupper kan de tävla om vem som lyckas ställa sig snabbast

Trasiga telefonen med miner

Som trasiga telefonen, men med miner. I slutet visar den som gjorde första minen och den som visade sista minen, så kan alla se hur minerna förändrats