Visste du att antalet roverscouter bara utgör en tredjedel av antalet vargungar? Om er kår för tillfället har sex vargungeflockar med åtta scouter i varje flock, kommer bara några av dessa barn att grunda ett fåtal roverscoutpatruller om några år.

Om er kår är liten och ni har två vargungeflockar med sex scouter per flock, kommer bara några enstaka av dessa att finnas kvar i kåren som roverscouter. Av dessa några roverscouter bör man sedan hitta dem som tar sig an ledaruppdrag, styrelseuppdrag och kanske t.o.m. uppdraget som kårchef. En del kanske redan i det skedet valt en annan scoutstig och sökt sig till uppdrag inom ett distrikt eller Finlands Scouter.

Eftersom tusentals unga av olika anledningar slutar i scouterna, kan man inte ta för givet att dagens vargungar kommer att fortsätta ända tills de är roverscouter. Med mycket god tur hittar ni dem som inte vill sluta, utan stannar kvar för en längre tid. Tillväxt är därför ett måste för alla och tur har egentligen ingenting med saken att göra. Tillväxt är problemlösning, verksamhet, ledarskap och att ha kul tillsammans – som allt annat inom scoutingen.

Grunda nya grupper regelbundet

Om kåren vill leva vidare bör nya flockar, lag och patruller grundas. För att medlemsantalet ska bestå bör de grupper som uppflyttas ersättas med nya yngre åldersgrupper eller med helt nya grupper. För att medlemsantalet dessutom ska växa, måste man därtill utvidga gruppstorlekarna (så länge gruppstorleken hålls rimlig) eller öka på antalet grupper.

Var inte rädd för att grunda nya grupper för alla åldersgrupper! Om din gamla kårkompis inte är intresserad av att bli flockledare kan lotsuppdrag istället intressera. Det är aldrig för sent att börja med scouting. Om stämningen i kåren är bra går djungeltrumman och budskapet sprids också till tonåringarna. Med lite ansträngning kan detta konkretiseras som nya medlemmar.

Hittar du inte tillräckligt med scoutintresserade barn i närheten av din kårlokal? Det kan inte stämma – bara fem av hundra finländare hör till scouterna. Berättar ni om scouting tillräckligt konkret och synligt? Ta en titt på kårens webbsida och uppmärksamma sociala medie-uppdateringanar. Använd mycket bilder, exempel och ett tydligt språk utan scoutslang! För reklamaffischer till er närskola eller ordna ett scoutevenemang som är öppet för alla.

Om du tror att er kår inte behöver grunda några nya grupper har du fel. Om du skyller på bristen på ledare sticker du huvudet i busken. Man får säkert vuxna med i verksamheten om man anstränger sig!

Fyll på era gamla grupper

Slutade ett barn eller en ung i gruppen för att fotboll ändå visade sig vara hens nummer ett? Överraska genast den som står först i Kuksa kön. Om ni har flera halvfulla grupper kan ni marknadsföra lediga platser eller be barn och unga att ta med sig en kompis till scoutingen. Att hålla igång en halvfull grupp är slöseri med ledarresurser.

Det finns många möjligheter att få kårens medlemsantal att växa och att utveckla verksamheten att bli mångsidig. Grunda en sisuscoutgrupp, erbjud familjescouting eller ta scoutingen till närmaste mottagningscentral.

Vänta inte utan sätt igång! Ditt distrikt (FiSSc) hjälper dig gärna.

Kolumnen är skriven av Sonja Miettinen, f.d. Finlands Scouters styrelsemedlem med ansvar för kårstöd. Läs texten i sin helhet på finska här.

Effektiv marknadsföring ger resultat

Vilken bild av scouting ger ni på kårens hemsida och i era kanaler på sociala medier? Hur ser det ut för den som funderar på att bli scout?

Några viktiga saker att tänka på:

  • Kolla att gruppernas mötestider och -plats är uppdaterade på hemisdan och i sociala medier. Ge tydliga instruktioner för hur man anmäler sig.
  • Det är lättare att hitta er kår om den syns i kårsökning på scout.fi , så kolla att ni har en beskrivning och koordinaterna för kårlokalen i Kuksa. (se anvisningar)
  • Ni vet väl att det finns färdiga planschbotten och marknadsföringsbilder i materialbanken.
  • Se till att det finns någon i kåren som snabbt svarar på föräldrarnas frågor.
  • Informera om er verksamhet i lokaltidningen.

Fler tips om kommunikation hittar du på scout.fi.