I Sjöscoutkåren Wasa fyrvaktare har man lyckats vända trenden med ledarbrist genom att aktivt kontakta studerande som kunde tänkas vara intresserade av att delta i verksamheten. De studerande får själva välja hur de vill delta men de flesta som kommer med fungerar som åldersgruppsledare. För att rekrytera nya ledare har kåren ordnat specifika evenemang, som t.ex. en seglats, speciellt riktad till studerande.

-Fördelarna med att ha med studerande är många, flera ledare behövs alltid till verksamheten och studerande som kommer från en annan kår brukar ofta ha med sig bra idéer om hur saker och ting kan skötas. Det kan vi i vår kår också ta inspiration från, säger Noah Holm som är kårchef i kåren.

Sjöscoutkåren Wasa fyrvaktare är verksam i en studiestad med många studerande. Eftersom kåren är den enda svenskspråkiga sjöscoutkåren i Vasa har det blivit naturligt att speciellt de som varit sjöscouter tidigare går med i den sjöscoutkår som finns på studieorten.

-Många som tidigare har varit scouter före de flyttat hit till Vasa för att studera vill ofta fortsätta scouta under studietiden och har därför valt att komma med i kåren. De har också hittat till vår kår via studiekontakter, exempelvis har någon från den tidigare kåren redan kommit med i Fyrvaktarna och på de sättet har flera kommit med vart efter dom har flyttat hit för att studera, säger Noah.

Hur fungerar då de studerande i verksamheten? Enligt Noah får de studerande själva får välja hur de bidrar till kårens verksamhet, enligt vad som intresserar dem.

-Dom flesta har fungerat som åldersgruppsledare för en grupp, vissa har valt att komma med i styrelsen och andra deltagit på annat sätt, exempelvis genom att vara med och segla och fixa på båtarna.

Många fördelar med att ta med studerande i verksamheten

De erfarenheter Sjöscoutkåren Wasa fyrvaktare har av rekrytering av studerande är positiva och rekrytering av studerande är någonting kåren tänker fortsätta med.

-Fördelarna med att ha med studerande är många, flera ledare behövs alltid till verksamheten och studeranden som kommer från en annan kår brukar ofta ha med sig bra idéer om hur saker och ting kan skötas. En annan fördel är att man lär känna mycket nya människor och speciellt då man är studerande själv så är det alltid kul att få med sig någon i sin egen ålder som också studerar. Jag kan absolut rekommendera alla kårer som har möjlighet att ta med studerande i verksamheten!

Nya samarbeten och traditioner

Enligt Noah har studeranden som kommer med i verksamheten ofta många bra idéer på hur man kan göra saker annorlunda. Speciellt de som har varit scouter tidigare har ofta med sig bra idéer från de scoutkårer de tidigare varit medlemmar i. En annan fördel som kåren erfarit genom studerandena från en annan ort är att kontakten till andra kårer förbättrats.

-Vi har fått ett bättre samarbete och kontakt med de kårer som våra medlemmar också är medlemmar i.

Aktiv rekrytering

I Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare är hela kåren aktiv då det kommer till att rekrytera av nya ledare.

-De flesta brukar nå kåren genom att någon från Fyrvaktarna har fått höra att en person har flyttat till Vasa. Sedan kontaktar vi hen och kollar intresset samtidigt som vi berättar om vår verksamhet. Vi brukar oftast kolla direkt och fråga av sådana som vi har hört att ska flytta om de är intresserad av att komma med och på de sättet blir tröskeln att komma med oftast lägre. I år ordnade vi också en seglats för studerande som vi gick ut med i sociala medier och FiSSc ledare gruppen på Facebook. Sen brukar vi också kunna kolla med vänner om de finns intresse att komma med eller just via t.ex. vår seglats för studerande så kunde vi kolla med de som deltog om de var intresserade att komma med.

Positiv inställning viktigast

Då en ny person kommer till kåren sker introduktionen gradvis, som ett gemensamt kåransvar.

-Det brukar oftast vara någon person i kåren som kollar med personer vad de vill bidra till i kåren och ger en introduktion lite vartefter om hur kåren och vår verksamhet fungerar, men vi brukar nog även ha det som ett gemensamt ansvar att försöka få personen in i verksamheten. Vi har även vår årliga tomteförläggning som brukar vara ett evenemang där nya ledare kommer med på, lär känna och kommer in i kåren.

Gällande inställningen till nya ledare är det viktigt att vara positiv och se till att de nya personerna snabbt kommer med i kårgemenskapen.

-Det viktigaste är nog att ha en positiv inställning till nya ledare och att alla gemensamt både försöker få med nya ledare, samt försöka få med dom i vår gemenskap och vår verksamhet. Idén är nog något vi har kommit på tillsammans och många ledare har varit med och försökt få med någon de känner eller vet om att skulle vara intresserad av att komma med i kåren. Jag tror att det är mycket tack vare gemenskapen i kåren som har gjort att många trivs och gärna vill fortsätta i kåren efter dom har slutat studera. Många har också fått vänner där och trivs bra i kåren.