Bekymrar du dig för klimatförändringen? Vill du påverka?

Nu kan du agera som klimatförändringskraft! Klimatförändringskraft är ett projekt för ungdomar som vill förändra världen. Projektet beviljar understöd på 50 – 5000 euro med vars hjälp vem som helst som är under 25 år kan förverkliga sin egen klimatidé och vidta åtgärder mot klimatförändringen. De första 16 projekten har redan fått finansiering. Nu pågår en tredje ansökningsomgång med DL 4.5 kl. 23.59.

Målet för projektet Klimatförändringskraft är att öka de ungas agerande och starta effektiva klimatåtgärder på olika håll i Finland. Under de första ansökningsomgångarna har understöd beviljats åt projekt så som en klimatinspirerad dansföreställning, ett fjärilsfält och en matsvinns kokbok.

Projekt som beviljas understöd nu under våren bör genomföras under sommaren. Projekt som p.g.a. undantagstillståndet förorsakat av coronaviruset inte kan genomföras under sommaren, kan förverkligas under hösten istället.

Läs mera och ansök om understöd på adressen ilmastonmuutosvoima.fi!

Finansiären av projektet är Suomen Kulttuurirahasto, och för genomförandet ansvarar Finlands Ungdomssamarbete Allians rf.

Anta utmaningen och ansök om finansiering för din idé så snart som möjligt.