Händelser

s/y Navigator, Helsingfors-Tallinn-Helsingfors

Roverscout- och ledarseglats

4.–6.9.2015

Holken

Scoututbildare

5.–6.9.2015

Åbo, scoutkansliet

Utlandsprojektkurs

5.–6.9.2015

Jakobstad

Kårledarträff Österbotten (Jakobstad)

12.9.2015

Prenumerera på Evenemangskalender