Sociala medier är en central del av förbundets kommunikation. Det är genom sociala medier vi når både våra kårer, scouter och också icke-scouter. Därför har förbundet under 2022 satsat extra mycket på sina sociala medier vilket också gett goda resultat.

Eftersom sociala medier hela tiden utvecklas gäller det att hänga med och vara beredd att pröva på nya sätt att nå ut. Från att tidigare ha varit väldigt bildbetonat har nu sociala medeier blivit mera videobaserat. En annan trend som syns tydligt är att sociala medier också ska vara väldigt personligt. När man ser på vilka bilder som får mycket gensvar handlar det ofta om mera personliga inlägg. Därför är det viktigt att tänka på hur vi får ut vårt budskap på ett personligt men samtidigt tydligt sätt. Det här året har man på FiSSc börjat använda sig av mera videoformat på Instagram, till exempel i Bli scout-kampanjen. Det här i form av små videon där tidigare scouter berättar om vad de lärt sig i scouterna och hur de använder sig av den kunskapen i sitt nuvarande jobb. De här videorna var både personliga men lyfte också fram scouting på ett positivt sätt.

Mest gillade bilderna på FiSSc Instagram januari-mars 2022.

Under året har man i den stora Bli Scout-kampanjen också använt sig av många olika sätt att marknadsföra scouting. Som tidigare nämnt genom till exempel videoformatet men också genom att kombinera intervjuer med sociala medier. Det här är en form av marknadsföring som har varit väldigt uppskattat. Här har olika kårer och scouter blivit intervjuade och fått berätta om scouting ur sin synvinkel för att sen kopplas ihop med ett inlägg på sociala medier. Betald marknadsföring har också gjorts för att nå nya scouter. Under höstens Bli Scout-kampanj användes också kårsökningen flitigt i marknadsföringen vilket också synts tydligt i medlemsansökningarna under den perioden.

Mest gillade bilderna på FiSSc Instagram april-juni 2022.

I de sociala medir har man försökt göra det mera personligt och lyfta fram scouting som en rolig och givande hobby. Både personer som blivit scout som vuxen och kårer med extra satsningar på nya former av scouting har blivit intervjuade. Kombinationen av en intervju på scoutmedia och ett instagram-inlägg som knyter till intervjun har använts flitigt och har också varit uppskattat.

Mest gillade bilderna på FiSSc Instagram juli-september 2022

Fortsättningsvis får kårer låna FiSSc:s instagram för att dela med sig av sina evenemang. Det här är ett otroligt uppskattat innehåll och något som man fortsättningsvis kommer att göra. Dessutom har förbundet också sen hösten 2022 lyft upp kårernas verksamhet varje vecka genom att reposta inlägg från olika kårer. I våra kårer gör man otroligt mycket fin verksamhet och lägger ner mycket tid på att ge barn och unga en meningsfull fritid. Därför är det viktigt att våra kårer får mycket utrymme i våra sociala medier.

Mest gillade bilderna på FiSSc Instagram oktober-december 2022

Under kommande året kommer FiSSc fortsätta utveckla sociala media och målet är att inkludera både våra kårer och förtroendevalda mera i innehållet. Dessutom fortsätter vi att utveckla videoformatet så mycket som möjligt och att ge ett personligt och scoutnära innehåll. Förbundet skulle också gärna lyfta fram grundläggande scoutvärderingar i sociala medier samt visa på den kunskap man får via scoutingen.