Hälsning till förbundet

Hej förbundet, här kommer en liten uppdatering om vad som är på gång hos FiSSc:s styrelse. Jag vill inledningsvis säga att var och en som har någon som helst fråga alltid är välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen.

Just nu jobbar vi med att rekrytera personal till kansliet. Vi har totalt fyra öppna uppgifter och planen är att tillsätta dem innan sommaren. Vi valde att börja med att rekrytera en ny verksamhetsledare och i den processen har vi tagit extern hjälp i form av headhunting. Vi håller intervjuer i april och maj och i slutet av maj borde vi veta med vår nya verksamhetsledare är.

Vi har även lagt ut annonser för Kårstödskoordinator, Programkoordinator och Specialist inom marknadsföring och innehåll. Av dessa öppna uppgifter är Specialist inom marknadsföring och innehåll en helt ny uppgift. Personen som väljs kommer tillsammans med styrelsemedlemmen med ansvar för verksamhetsområdet att jobba med det nya verksamhetsområdet Marknadsföring och innehåll. Det här är en kompetens som vi med iver väntar på att få till förbundet, någon som kan stötta oss i att utveckla vår marknadsföring, innehållet på sociala medier och hemsidan samt kommunikationen både inom förbundet och externt. Så länge denna tjänst inte är tillsatt sköter styrelsen om de löpande uppgifterna inom området, detta görs av vice scoutchef Didrik Lundsten och Laura Oksanen som är styrelseledamot med ansvar för marknadsföring och innehåll.

Kårstödskoordinatoruppgiften har funnits sedan tidigare och denna person kommer att arbeta med direkt kårstöd. Just nu saknar vi en anställd på den uppgiften. Styrelseledamoten med ansvar för medlemsutveckling har det övergripande ansvaret för verksamhetsområdet och under år 2024 är det Alma Lüttge.

Programkoordinatoruppgiften finns även den sedan tidigare och för tillfället innehar Gunilla ”Gunzi” Edelmann tjänsten. Gunzi har valt att söka sig vidare i arbetslivet och kommer att jobba för FiSSc ännu till slutet av juni 2024. Denna tidtabell möjliggör att Gunzi kommer att ha tid för att föra över information och kunskap till sin efterträdare. Styrelseledamoten med ansvar för scoutfostran och program, Maja Löfgren, tar över och hoppar in där det behövs gällande arbetet inom verksamhetsområdet under övergångsperioden. Vi vill rikta ett stort tack redan nu till Gunzi för hennes fantastiska arbete hos FiSSc under många år. Vi kommer att fira och tacka Gunzi ordentligt under våren.

När det kommer till verksamhetsledarens uppgifter är det jag, Laura Nieminen-Eriksson, scoutchef, som har huvudansvaret för förbundet och dess kansli tills vi har en ny verksamhetsledare. Vi har tillsammans med styrelsen och speciellt vice scoutcheferna Didrik Lundsten och Matilda Wenman delat upp uppgifterna och får givetvis stort hjälp och stöd av kansliet och resten av styrelsen.

Annonser för Kårstödskoordinator, Programkoordinator och Specialist inom marknadsföring och innehåll hittar ni här. Dela gärna länken vidare i era nätverk och tipsa lämpliga kandidater.

Har ni frågor om det här eller något annat så hör av er 😊

Hälsningar,
Laura Nieminen-Eriksson
Scoutchef