Största delen av oss välkomnar med alla i sin verksamhet. Största delen av oss vill inte stänga dörren för någon. Men största delen av föreningars och organisationers verksamhet granskas aldrig ur någon annan synvinkel än den egna. I vardagsstressen väljer man bekanta sätt att agera och kommunicera som aldrig behöver förstås av andra än dig själv. Och det är inget fel med det. Det är helt normalt.

Det är först när någon som skiljer sig från gruppen som man ser hindren för att komma med eller fortsätta i verksamheten. Eller kanske först när den nya killen som gick vilse i skogen inte kom med en till gång på möte.

Ibland är det bra att stanna upp en stund och reflektera över den egna scoutkårens verksamhet från en utomståendes perspektiv. Vilka hinder finns det i din kår? Kan man riva de hindren? Om de finns flera hinder, vilket ska vi börja med att riva? Kom också ihåg det som fungerar bra: Vilka saker fungerar bra eller perfekt? Hur kan man stärka dessa sidor ytterligare?

Diskutera också i ledargruppen vilka delar (t.ex. traditioner) ni absolut vill behålla. Naturligtvis ska man inte ändra bara för ändringens skull men om det finns tydliga behov för förändring ska ni ta tag i det. På FiSSc hjälper gärna kansliet eller mångfaldsgruppen/kårstödsgruppen er i det arbetet.

Scouter i rullstol på storläger
I scouterna är alla välkomna med, hur öppen är er verksamhet? Bild: Henri Tammi

Några färdiga lösningar hittas också här:

Markandsföring

 • Fundera på från vilket område medlemmarna kommer i er kår och markandsför på de ställen där man rör sig i det området. På lekplatser, butiker, evenemang och facebookgrupper. Gör markandsföringen på ett sätt så att människor kan se och uppleva scouting.
 • Dra nytta av Lilla Scoutveckan på våren och Äventyrsveckan på hösten.
 • På Youtube hittar ni många scoutvideor att visa.
 • Ordna en utfärdsdag, dit ni bjuder med alla som bor i ert område.
 • Kom ihåg scouternas materialbank, där hittar ni mycket användbart och färdigt material.

Kommunikation

 • Se till att det på er hemsida finns enkelt förklarat på svenska (till och med på engelska!) hur man deltar, samt att det finns möjlighet att ansöka om befrielse från medlemsavgiften av ekonomiska skäl.
 • Använd ett brett utbud av bilder i all kommunikation och kom alltid ihåg att nämna att nya också är välkomna med.
 • Gå utbildningen i Social tillgänglighet för att lära er mera om hur man når ut till nya grupper i samhället.

Scoutkårens egen verksamhet

Det lönar sig att undersöka de egna traditionerna och verksamhetsformerna i den egna scoutkåren: Finns det några verksamhetsformer som automatiskt utesluter vissa personer?

Introduktion:

 • Kom överens om hur man sköter introduktionen så alla får komma med precis sådana som de är.
 • Utse en fadder för varje ny ung person och vuxen som kommer med, så de har någon som berättar om kårens traditioner och som svarar på alla frågor.
 • Kom tillsammans överens om hur ni ska stödja ledare som arbetar med mångkulturella familjer eller barn med specialbehov.
 • Kom ihåg att teambuilding är viktigt. Lekar och spel fungerar alltid bra.

Delta på egna villkor:

 • Gör det möjligt att delta i hajker utan att sova över
 • Beakta specialdieter
 • Dubbning någon annanstans än i kyrkan
 • Möjlighet att utöva sin egen tro också på scoutevenemang

Utrymmen:

 • Är det möjligt att delta utan hinder i verksamheten: Kommer man in i kårlokalen med rullstol, är det möjligt att duscha ensam på förläggningen, finns det bara flick- och pojkvessor?