På hösten 2023 ordnades Finlands Svenska Scouter (senare FiSSc) en tvåspråkig grundutbildning för scoutledare tillsammans med Lounais-Suomen Partiopiiri (senare L-SP). Anna Åkerman var stabschef från FiSSc och Vilja Vihervuori från L-SP. Båda utbildningshelgerna ordnades i Kumiruona lägergård i Virmo. 

Som en målsättning hade staben att ordna en riktigt tvåspråkig utbildning. Redan i marknadsföring betonade stabscheferna att på utbildningen får man hela tiden prata det språket man vill (finska eller svenska) men man måste förstå båda språk. Staben gick genom principerna för tryggare rum och för tvåspråkighet både på finska och svenska i början av första kurshelgen medan själva utbildningen var helt tvåspråkigt dvs. en del av utbildningen var på svenska och en del på finska med material och diskussion på båda språk. Vi har en hel del svåra ord i scoutingen som man inte använder (på samma sätt) om man inte scoutar på båda språk så en scoutordlista och tryggord ”Mumin/Muumi” var praktiska. På första helgen använde deltagarna kanske aningen mer finska än svenska men på andra kursdelen var det tvärtom. 

På scoutledarutbildningen lär man sig om planering av scoutverksamhet. Bild: Anna Åkerman

FiSSc och L-SP har lite annorlunda sätt att göra scoututbildningar samt helt egna linjedragningar. I L-SP ordnar man sju grundutbildningar per år och de alla har vissa gemensamma målsättningar. I FiSSc har man till exempel bestämt att på veckoslutevenemang bjuder man lacto-ovo-vegetarisk mat samt hållbar fisk medan i L-SP måste ett visst antal maträtter vara vegetariskt. På den tvåspråkiga grundutbildningen hade staben bestämt att man har i bruk den linjedragningen som är striktare. Maten smakade gott och de gemensamma målsättningarna (betona hållbarhet i modulerna, uppmuntra deltagarna att fundera på sitt egen personlig scoutstig, värdebaserad ledarskap) fylldes bra.   

Kursen intresserade många och fördelningen mellan finska och svenska scouter var bra. Bild: Anna Åkerman

På utbildningen hade vi bra gemenskap och vi fick också bra feedback. På första veckoslutet deltog 16 scouter från FiSSc och 9 från L-SP och jag tror att alla tyckte det skulle ha varit bättre med lite jämnare deltagarantal. L-SPs scouttidning Repolainen skrev också en reportage om kursen. Speciellt tackade deltagarna hur bra tvåspråkighet hade lyckats, hur trevligt det var att få bekanta sig med en annan scoutkultur och hur coolt det var att träffas folk utanför sin egen scout- och språkbubbla och främja vänskap över gränser. ”Min finska har aldrig varit så bra” och ”Nyt ei enää pelota mennä ruotsin kirjoituksiin” var sådana kommentarer vi fick höra på utbildningen. Deltagarna sa också att man borde i framtiden ordna mera tvåspråkiga utbildningar, så hoppas att vi får fortsätta vårt samarbete och utveckla det ännu bättre.