Att rekrytera ansikte mot ansikte är såklart det bästa, men det finns mycket du kan göra direkt hemifrån.  

Kolla hemsidorna

Se till att er hemsida och sociala media är uppdatera och ser bra ut. Uppdatera kontaktinformation och sätt till nya bilder. Berätta också på hemsidan om möjligheten att engagera sig i verksamheten som vuxen. Lista uppdrag som är lediga. Berätta kort om uppdraget, hur lång tid man binder sig och hur man får mera information om uppdraget. Lista också mindre uppdrag och frivilliguppdrag. Önska nya vuxna varmt välkomna!

Kolla också att ni har rätt kontaktuppgifter i Kuksa, att ni behandlar medlemsansökningarna smidigt i Kuksa och att kårsökningen på scout.fi ger korrekt information.

Ta personlig kontakt

Personlig kontakt är det mest effektiva sättet att engagera nya personer. Uppmana alla ledare att skriva ett meddelande eller rigna minst en vän eller bekant som kan vara intresserad av scouting. Kontakta också ledare som inte har varit aktiva inom kåren på ett tag och se om de skulle vara intresserade av att aktivera sig igen. Har någon av barnens vårdnadshavare varit intresserade av att engagera sig? Fråga dem också!

Brev till vårdnadshavarna

Det kan löna sig att fråga vårdnadshavarna till scouterna ifall de kan komma med och hjälpa till i verksamheten. Vårdnadshavarana kan ni kontakta via e-post, whatsappgrupp eller på annat sätt som ni brukar kommunicera med dem. Ni kan fundera på hurdana uppgifter som ni kan erbjuda vårdnadshavarna, talko vid stugan eller på köket vid kårens gemensamma evenemang? Ni kan också bjuda in vårdnadshavarna att komma med och bekanta sig med veckoverksamheten.

Via sociala media kan man nå ut till helt nya vuxna på orten. Bild: Antti Raikunen

Marknadsföring i sociala media

Berätta att man kan komma med i scouterna som vuxen på era sociala media. Har ni andra vuxna som kommit med i vuxen ålder? Gör ett inlägg där de berättar vad de gör i scouterna och sänker trösklen för andra att komma med i verksamheten. Ni kan använda bilder och mallar som finns i scouternas materialbank när ni ska göra inlägg på sociala media.

Fundera på vilka sociala media och grupper er målgrupp använder och annonsera där möjligheten att komma med i scouterna som vuxen. Till exempel kan en Facebookgrupp för en stad, ort eller område användas för att nå nya intresserade. Undvik scoutord som inte används av icke-scouter och ange tydligt att ni välkomnar också sådanasom inte har scoutbakgrund. När ni gör reklam för scoutingen i början av hösten är det viktigt att ni är öppna med att också vuxna kan delta i aktivteterna.  

  • Gå till scouternas materialbank

Ordna en möjlighet att bekanta sig med scoutingen

En introduktionskväll kan också ordnas på distans och berätta om scoutingen, vilka uppgifter som finns och ge möjlighet att ställa frågor. Gör ett bildspel av scoutkårens aktiviteter och låt alla deltagare presentera sig och berätta om sig själva. I slutet av kvällen ska ni se till att ni har kontaktuppgifter till alla intresserade så att ni kan återkomma och diskutera hur den vuxna kommer med i verksamheten.

Det går också att bekanta sig med scoutingen via Välkommen till scouting-kursen. Ni hittar kursen på scouternas Moodle-sida utan att logga in.

Gör en arbetsfördelning

Dela ansvaret för vem som gör vad mellan ledarna. Uppdateringar i sociala media, arrangerar en introduktionskväll och en lista över öppna uppdrag på hemsidan kan delas mellan flera personer. Har ni redan utsett en scoutmentor som ansvarar för nya vuxna och ser till att den nya vuxna inte lämnas ensam, inspirerar och uppmuntrar.

Anmäl er med i vuxenrekryteringskampanjen

Ni kan anmäla er kår nu och så ordnar ni ett introduktionsevenemang när det passar er bäst! Genom att anmäla er till kampanjen får ni fri tillgång till kampanjmaterial och stöd i marknadsföring och introduktion.

Äventyr också för vuxna – fler ledare till kåren!