I augusti letar många föräldrar efter nya hobbyer för sina barn. Är det dags för er att starta en extra vargungeflock i er kår? En extra vargungeflock innebär alltså en extra grupp utöver den befintliga verksamheten. Att starta en ny vargungeflock är lättare än det kan verka till en början. Dom här praktiska tipsen kommer ni garanterat få er nya vargungeflock till hösten!

Formeln är väldigt enkel: ett par akelor + nya vargungar + en ledig kväll på kårlokalen

Små vargungar på sommarläger. Bild: Johan Backas

 Så här grundar nu en extra vargungeflock

 • Diskutera i ledargruppen om att starta en extra vargeungeflock och hur arbetsfördelningen kunde se ut.
 • Få med nya gruppledare. Om ni inte har några entusiastiska personer i scoutkåren direkt, ordna ett rekryteringsevenemang. Tips för det hittar du längre ner i texten.
 • Nu behöver ni också vargungar! Marknadsför din scoutkår och scoutverksamheten i ert område eller besök en lokal förskola/skola. Tips för det hittar ni längre ner.
 • Reservera en tid en lämplig kväll för vargungeflocken på kårlokalen.

Rekrytera nya vuxna

Naturligtvis behöver den extra vargungeflocken också extra vuxna att leda flocken. Och det finns got tom vuxna i Finland! Här kommer några tips för att hitta nya vuxna.

 •  Er kårs Facebook-sida följs sannolikt att ett stort antal gamla medlemmar och föräldrar till barn. De är en bra grupp att börja med! Lägg en fin bild på scouternas Facebooksida och berätta att ni behöver nya vuxna till kårens verksamhet.
 • Skicka ett rekryteringsmeddelande till din kårs e-postlista och till föräldrarnas e-post.
 • Under ledarmötet kan alla ringa två vänner och fråga om de vill komma med och leda en vargungeflock. Tveka inte – du vet inte svaret förrän du frågat!
 • Ordna ett lägerbål för vuxna eller öppet hus på kårlokalen för vuxna i ert område. Bjud också in era vänner.
 • Flera tips för vuxenrekrytering hittar ni här.  

Se till att den nya vuxna genast får komma med i ledargänget och att ni ser till att hen anmäler sig till akelautbildningen och går Välkommen till scouting-kursen på Moodle.

Besök på förskolan och i skolan

Lilla Scoutveckan och Äventyrsveckan är kampanjer som ordnas av Finlands Scouter och FiSSc för att marknadsföra scouting i barn i vargungeålder. I båda kampanjerna ingår ett paket med aktiviteter för lärare i förskolor, skolor och eftisar kan göra i sina klasser och grupper med barn.

Kampanjernas aktiviteter kan göras av personalen i förskole- och skolgrupperna, men ett besök av den lokala scoutkåren passar alldeles utmärkt in i programmet! Besöket är ett bra sätt att ge barnen en större förståelse för scouting och samtidigt markandsföra scoutkårens verksamhet. Ni får bäst resulta tom den nya gruppens ledare är med vid besöket. På så sätt lär barnen känna sina framtida ledare i förväg och det är lättare att komma med i verksamheten.  

Bekanta er med kampanjerna på hemsidan: 

Synlighet på det egna området

Goda relationer med invånare och aktörer i det egna området är viktiga faktorer för att rekrytera medlemmar till scoutingen. Här är några tips som hjälper er att få nya medlemmar till er verksamhet.

 • Skriv ut snygga scoutaffischer från materialbanken, köp häftstift och cykla runt mellan anslagstavlorna i butiker, församlingshem, parker och caféer i ert område. Affischer kan göras till både vuxna och barn. I båda fallen är det en bra idé att presentera en tydlig inbjudan att delta på affischen, till ett evenemang eller öppet hus och tydligt ange hur man kan delta eller vem man kan kontakta.
 • Kartlägg vår-, sommar- och höstevenemang i ert område. Finns det ett lämpligt evenemang i byaföreningen, skolorna, butikerna eller idrottsgården där ni kan markandsföra scoutingen? Skriv ett mejl till arrangören och fråga om ni kan komma med. Här kommer några tips för hur man kan organisera ett evenemang:
 1. Ta reda på när och var det skulle finnas ett lämpligt evenemang i ert område och anmäl er.
 2. Skaffa rekryteringsmaterial från FiSSc.
 3. Gör visitkort för kåren i materialbanken och dela ut till intresserade.
 4. Gör en lista på material ni behöver ha med er, till exempel en plättpanna.
 5. Samla ihop ett lagom stort gäng för evenemanget.
 6. Berätta till exempel i ortens Facebookgrupp att ni kommer att presentera scoutingen på evenemanget och att man är välkommen med och höra om scoutingen där. Kom ihåg att berätta så klart och tydligt som möjligt om var och när man hittar er på evenemanget.