I torsdags hade vi denna styrelses näst sista möte. Det känns som att vi just började med denna grupp, men det är väl så att tiden går fort när man har roligt tillsammans. Styrelsemöte online hör nog inte till det roligaste som vi gjort som styrelsen, men det är kul att få vara del av arbetet som för förbundet framåt. 

Under mötet gick vi igenom utfallet av höstmötet och behandlade den inkomna motionen. Nu har vi en plan för hur arbetet går framåt kring det arbetet. Vi blickade också ett år framåt och godkände projektbeställningen för ledardagar 2024. Så nu lönar det sig att ha koll på när uppdragen för stabschef och stabsmedlemmar dyker upp i Uppdragsbörsen (tips: i slutet av november resp. januari). I uppdragsbörsen öppnas också uppdragen för Utbildningsgruppens ordförande och Scoutmediers chefredaktörer igen. De kan ansökas fram till 29 november, samma ansökningstid är det för gruppmedlemmar till alla grupper inom FiSSc. De lediga uppdragen hittar du på uppdragsbörsen. Ordföranden för Mångfaldsgruppen, Samhällsgruppen, Kårstödsgruppen, Scoutfostran- och programgruppen samt Finans- och administrationsutskottet tillsattes under mötet. 

Läger diskuterades också under mötet. Nothamns slutrapport godkändes. Staben för Nothamn har gjort ett stort arbete för att skriva en gedigen rapport som kommer ge bra stöd för kommande lägerstaber. De har skrivit allt från mindre saker att tänka på till större helheter som behöver beaktas vid planering och genomförande av läger. En av rekommendationerna är att lägerkoordinator anställs för läger. Detta tog under mötet ett steg framåt gällande områdeslägret 2024 i Österbotten. Snart börjar rekryteringen av en lägerkoordinator som kommer att jobba för ÖS på 24/7, i början på timbasis. 

Två arbeten som jobbats med länge och som tog stora steg framåt under mötet är Vägkarta för koldioxidneutral scouting i FiSSc och Tillväxtplan för FiSSc. Dessa är dokument som ska stöda arbetet med att nå målen att vara kolneutrala och att vara 6000 scouter år 2030. Även om dokumenten klubbades igenom idag, slutar inte arbetet här, utan dokumenten ger vägledning för vilka steg som till näst ska tas för att vi ska uppnå målen. 

Lite andra ärenden hann vi också med såsom vad som hänt/händer inom Finlands Scouter och att vi rekryterar i snabb takt en grupp för att utreda om ett lägerområde skulle vara något för FiSSc. Nästa möte ses vi alla på plats och ställe både nuvarande och nästa års styrelse. Det kommer att bli extra kul! 

Hösthälsningar från styrelsen via Petra