Titti Edelmann tilldelas Finlands Scouters utmärkelsetecken Silversvanen för långvarigt engagemang inom scoutingen 

Titti är en välkänd scoutprofil inom FiSSc och har i flera år utöver sina kåruppdrag fungerat som förtroendevald i diverse uppdrag på både nationell och förbundsnivå och i staber. För att tacka henne tilldelas hon Silversvanen, ett av Finlands Scouters högsta utmärkelsetecken. 

Under Finlands Svenska Scouters vårmöte den 23.3.2024 tilldelades scoutledaren Titti Edelmann utmärkelsetecknet Silversvanen nummer 66. Silversvanen kan beviljas en kvinnlig scoutledare som i minst 20 år fungerat i ideologiskt starka, ansvarsfulla och imponerande scoutledaruppgifter inom Finlands Scouter, distriktet/FiSSc eller kåren och uppnått på basen av sina scoutmeriter en erkänd position som vida känd scoutpersonlighet. 

Silversvanen delades ut på Finlands Svenska Scouters vårmöte

I motiveringen till tecknet står bland annat följande: 

Titti har i flera år utöver sina kåruppdrag fungerat som förtroendevald i diverse uppdrag på både nationell och förbundsnivå och i staber för olika evenemang från förbundslägret Atlantis till grundutbildningar. Att säga att Titti är en betydande scoutpersonlighet inom finlandssvensk scouting är en underdrift – hon är en urkraft.   

Titti var bland annat med och grundade Sjöscoutkåren Stormfågeln och fungerade som dess första kårchef. Hon har varit aktiv i kåren under hela dess 27-åriga historia och förbundit sig till att utveckla och påverka kårens tillväxt och välfärd på ett långsiktigt sätt. Det är inte en överdrift att konstatera att kåren knappast skulle finnas till utan Titti.   

Som förtroendevald i FiSSc och FS har Titti målmedvetet jobbat för att scoutledare i Finland ska ha bättre förutsättningar för att genomföra scoutprogrammet i kårerna och att deras frivilligarbete ska uppmärksammas.  

I alla uppdrag Titti haft märks hennes intresse för att utveckla verksamheten samt anpassningsförmåga tydligt. Hon kan samtidigt ha en roll som vargungarnas ledaridol, en annan som explorerlots och en tredje då hon handleder yngre ledare. Hon serverar inga färdiga svar utan ger andra ledare utrymme att växa och utvecklas. 

Som ledare är Titti lugn och trygg men vet också när det gäller och får då saker att hända. Hon tar ansvar men ger också unga ledare möjlighet och utrymme att utvecklas. Hon respekterar alla oberoende av ålder eller uppdrag och gör ingen skillnad på dessa då hon samarbetar med andra scouter. “ 

Finlands Svenska Scouter gratulerar Titti och tackar henne för hennes exemplariska och värdefulla insats för scoutingen!