Styrelsen träffades i Evois på ledareldarna och höll årets sjunde möte. För ovanlighetens skull hölls styrelsemötet alltså utomhus och trots att datorernas batteri gav upp ett efter det andra så gick det bra. 

Eftersom det var första mötet efter sommarpausen fanns det en hel del att diskutera och mötet blev långt. Maja presenterade hur arbetet med verksamhetsplanering för 2024 fortskrider och styrelsen tog del av den initiala höstmötesberedningen. 

Frivilligkoordinator Andrea Hynynen hade gjort upp en tidtabell och plan för höstens rekrytering av förtroendevalda som fastställdes. I rekryteringsväg hade vi också en längre diskussion om vilken mängd styrelseledamöter som ska föreslås till höstmötet. Valberedningskommitténs ordförande Gustaf Weckman deltog på distans i mötet och berättade om kommitténs planer för styrelserekryteringen. 

En uppdaterad version av projektplanen för områdeslägret ÖS 24/7 diskuterades och godkändes! Vi noterade också att kontakten med lägerprojektet hädanefter kommer skötas av scoutchef Laura Nieminen-Eriksson. Det preliminära ekonomiska resultatet för Nothamnlägret noterades också för kännedom. 

Koordinator för medlemsutveckling Emma Portman deltog på distans i mötet för att uppdatera styrelsen om de tillväxtåtgärder som är inplanerade. Emma hade även ett intressant förslag om ett PR-team med förtroendevalda som diskuterades på mötet. Vi kom fram till att riktlinjer och resurser för ett sånt team ännu måste utredas grundligare. 

Mötet avslutades i tid för kvällsmål och öppningsfest på ledarledarna. Roligt att se så många FiSScar (30 stycken sammanlagt) i Evois! 

Hälsningar från Alma och styrelsen