Styrelsens möteshälsning 1 & 2/2024 

Bland alla andra to-dos från styrelsens första möte så glömde jag såklart att skriva vår möteshälsning. Men, det fixar man ju enkelt genom att kombinera två möteshälsningar till en! Utan att ta jättestark ställning till kronologisk ordning så har året kört igång ungefär såhär… 

För vårt första möte samlades styrelsen på Hotelli Rantapuisto i östra Helsingfors. På agendan stod såklart ett styrelsemöte, men också mycket annat. På samma ställe under samma tid samlades också Finlands Scouters (FS) styrelse för sitt januariseminarium, så vi lärde känna våra arbetspar i FS styrelse och deltog i en gemensam workshop om det nya scoutprogrammet.  

Här kastas det vinnande klot av Petra

Det kanske viktigaste för FiSSc som vi gjorde tillsammans med FS styrelse var en annan workshop om vad FiSSc är och vad FiSSc:s roll är i samarbetet med FS. Det var roligt att höra många goda tankar om FiSSc:s roll och hur viktigt det är att värna om det svenska språket i scoutingen från våra finskspråkiga kollegor. 

All work no play makes styrelsen a dull styrelse, som man säger, så vi såg faktiskt också till att ha lite roligt och gick och bowlade! Styrelsens bästa klotkastare är Petra, grattis till titeln! 

Styrelsemöte 1/2024 

På vårt första möte, också kallat vårt konstituerande möte, så finns det en hel del rutinärenden som hör till. Bland annat fastställde vi arbetsordningen, alltså dokumentet som bestämmer en massa praktiska detaljer om hur förbundet arbetar.  

Till de mindre vanliga ärendena hörde kanske godkännandet av projektplan för FiSSc:s 50-årsjubileum (rekryteringen är nu öppnad, tillsammans med en hel del andra projektuppdrag!). Vi skickade också ut den första inbjudan till vårmötet med Scoutposten och diskuterade stadgeändringen vi vill föreslå. I korthet handlar ändringarna om att flytta när vi bestämmer medlemsavgiften från höstmötet till vårmötet och att gå över till att välja hela styrelsen med två års mellanrum, men mera om det senare (spoiler alert, förslaget på nya stadgar blev inte heller klart på möte 2/2024).  

Styrelsemöte 2/2024 

Möte nummer 2 ordnades online 6.2.2024 och avslutades på rekordtid (för ett vanligt styrelsemöte under mina 3 år i styrelsen, i alla fall). På mötet var stort fokus på vårmötet och vårmöteshandlingar, så att vi säkert lyckas ro dem i hamn i tid för revision och annat som hör våren till.  

Såhär fördelades ansvaret för vårmöteshelheten

Vi fick fördela 14 000€ i bidrag från Svenska Kulturfonden till våra medlemskårer på basis av ansökningarna som kommit in, det var roligt att läsa många fina planer för verksamhet! Totalt fick vi ansökningar för ungefär 38 000€. I samma anda fick vi också bevilja några stipendier för deltagande i kurser och evenemang från vår egna stipendiepott. 

Arbetet med ÖS-lägret framskrider och vi fick en uppdatering på projektet från stabschef Johanna Björk. Anmälan är nu i skrivande stund öppen. 

En viktig del av vårt andra möte var också att behandla åtgärdstabellen. Åtgärdstabellen är ett verktyg som våra verksamhetsområden och grupper använder för att planera och följa upp sin egna verksamhet. Hela styrelsen vill rikta ett stort tack till grupperna för deras arbete med årets åtgärdstabell och önska dem lycka till i verkställandet!  

Hälsningar, 

Styrelsen genom Didrik