I scouterna tolererar vi inte någon form av trakasserier

I scouterna accepterar vi inte någon form av trakasserier och om sådant upptäcks ingriper vi omedelbart. Respekt för andra människor är en av de mest centrala värderingarna inom scoutingen.

Helsingfors tingsrätt har idag gett sitt beslut i ett ärende där två personer som varit verksamma i en scoutkår anklagats för sexuella övergrepp som skett i samband med scoutverksamheten. Tingsrätten släppte alla åtalspunkter mot den ena åtalade. Den andra åtalade dömdes till villkorligt fängelse i fyra och en halv månad för tre fall av sexuellt utnyttjande av barn. De misstänkta brotten har skett mellan åren 2017 och 2020.

”Vi är djupt chockade och ledsna över det inträffade, särskilt på offrens och deras familjers vägnar. Inom scouterna accepterar vi inte trakasserier av något slag och om de upptäcks ingriper vi omedelbart. Vi anser att det är mycket viktigt att alla misstankar utreds av myndigheterna vid behov.”, säger Kati Palsanen, verksamhetsledare för Finlands Scouter.

Scouterna har en nolltoleranspolicy för alla trakasserier och att säkerställa en trygg verksamhetsomgivning är absolut nödvändigt. De berörda personerna har inte varit involverade i scoutverksamheten sedan misstankarna om brott väcktes.

”Vi använder flera metoder för att proaktivt säkerställa en trygg verksamhet. Tyvärr sker det dock onda handlingar i vårt samhälle som inte ens de bästa förebyggande åtgärderna kan skydda våra barn och ungdomar helt och hållet från”, fortsätter Palsanen.

Gemensamma metoder hjälper till att skapa en trygg verksamhetsomgivning

Det är av yttersta vikt att scouting är en trygg hobby för alla barn, ungdomar och vuxna. Scoutverksamheten använder sig av Tryggt tillsammans anvisningen och alla gruppledare och vuxna ledare ska utföra webbutbildningen för Tryggt tillsammans riktlinjerna.

”Med hjälp av utbildningen sprider vi information och metoder till våra scoutkårer och annan scoutverksamhet, så att de kan förebygga osakligt beteende mot barn och unga och vid behov hantera problematiska situationer”, säger Palsanen.

Inom scoutingen används parledarskap, alltså att man leder en grupp i par och inte ensam, något som bidrar till att skapa en trygg verksamhetsomgivning. Dessutom måste varje scoutkår ha en utsedd trygghetsperson som ansvarar för trygghetsfrågor i kåren.

Vid scoutevenemang finns det utnämnda trakasseriombud som hjälper till vid trakasserisituationer.

Anonym anmälningskanal för scouterna

Förebyggande åtgärder är avgörande när det gäller att ingripa mot trakasserier. Åt våra medlemmar visar vi klart och tydligt att trakasserier eller mobbning av något slag inte tolereras inom scouting.

Även om målet är att säkerställa en trygg verksamhetsomgivning kan personer i verksamheten uppleva trakasserier, mobbning, övergrepp eller våld. Det är viktigt att vi inom scouterna lyckas erbjuda en trygg atmosfär, vilket gör det lättare att rapportera om eventuella trakasserier och därigenom också att ingripa så tidigt som möjligt.

I sådana situationer som nämns ovan är det rekommenderat att först och främst genast kontakta kårens trygghetsperson, den ansvariga scoutledaren eller en anställd på scoutkansliet, till exempel kårens kårstödskoordinator. Om situationen är sådan att information inte kan eller vill rapporteras öppet kan anmälan göras anonymt till scoutkansliet via en webblankett.

Finlands Scouter har en anonym rapporteringskanal där det är möjligt att rapportera om olämpligt beteende inom scouterna. Kanalen är avsedd att användas av scouter, scoutanställda och andra som är involverade i scoutverksamheten.

Scouternas anonyma anmälningskanal

Mera information:
Verksamhetsledare Kati Palsanen
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter
fornamn.efternamn@partio.fi
tfn 040 825 1620

Bakgrundsinformation: