Våren 2023 startade vi familjescouting på Åland. Ryktesvägen förstod vi att det saknades program för 3-6 åringar på Åland, något man kunde delta i tillsammans med hela familjen. Vi funderade i distriktet hur vi kunde tillmötesgå efterfrågan och insåg fort att vi är starkast tillsammans. Hos oss är inte en kår som ska göra det själva utan det skall vara ett samarbete mellan alla 5 kårer på Åland.

Familjescouting har varit väldigt populärt på Åland. Bild: Inge Gustafsson

Familjescouternas djur är ekorre och därför utsåg vi en ansvarsperson, en ekorrmormor, som håller i trådarna för familjescoutingen. Hen ansvarar för planeringen och tar emot anmälningar. Vi gjorde en annons som syntes på sociala medier och satte även in en annons i en av dagstidningarna på ön. I annonsen fanns information om datum, tid och samlingsplats samt en mail-adress som man skulle anmäla sig till. Intresset visade sig vara stort! Till första tillfället anmälde sig sammanlagt 72 personer från sammanlagt 23 familjer.

Hur ser upplägget ut på våra familjescoutdagar?

Vi har valt att ha träffarna på lördagar mellan kl.10-12, ungefär en gång i månaden. Tiden har visat sig att var uppskattad av föräldrar, en bra start på helgen och man hinner mycket ännu under dagen. De deltagare som ännu sover på dagarna har kunnat sova efter kl. 12. På detta sätt har vi även kunnat undvika mörka kvällar, middagsstress och trötta barn efter en lång dag.

Vi har bytt plats från gång till gång. Då har inte alltid samma familj behövt köra långt till träffarna. Detta har också gjort att vi kunnat haft olika program beroende på var vi varit (eldningsmöjlighet, nära vattnet, tillgång till bord osv). Samtliga tillfällen har varit barnvagnsvänliga för att möjliggöra att fler kan delta.

I familjescouting gör barn och en trygg vuxen scouting tillsammans. Bland annat lär man sig göra upp eld. Bild: Inge Gustafsson

Vi har samlats alla tillsammans, kollat vem som är på plats, sjungit en gemensam sång och sedan har man fått välja vilken kontroll man börjar med. Det finns 4 kontroller per tillfälle. En kontroll har varit lite mer scoutbetonad, en kontroll har varit pyssel, en kontroll lite utmanande/klurig och en kontroll har varit att röra på sig. Just rörelsekontrollen är viktig de dagar det är lite svalare. Sedan väljer alla hur de tar sig fram; springande, krypandes, åkandes på någons axlar eller kanske stödd av en pinne man just hittat. Varje kontroll är alltid ledd av en scoutledare. Det är ekorrmormodern som planerat programmet och de övriga ledarna dyker upp och blir tilldelade en kontroll för dagen. Detta har varit önskemålet från de övriga ledarna, att inte behöva planera, bara dyk upp och genomföra. På detta sätt har även planeringen kunnat hålla en röd tråd/ett tema. Inga planeringsmöten har heller behövts bokas in i våra, annars också, stressiga veckor.

Efter att alla kontroller är genomförda är det dags för fika-paus. Alla familjer har uppmuntrats att ta matsäck med sig. Då behöver inte vi ledare hålla ordning på några dieter eller vad någon tycker om, det är upp till familjerna. Vissa har haft ordentlig lunch med sig medan andra nöjt sig med ett litet mellanmål.

Sedan är det tack för idag och vi ses nästa gång.

Nu ser vi alla fram emot julfesten i december. Då ska vi dela ut halsdukar och ekorrmärken.

Tips till er som funderar på att starta familjescouting:

  1. Har vi resurser för att starta eller ska vi slå ihop oss med grannkåren? Läs familjescouternas handbok som finns här. Även Sverige har familjescouting och du kan få tips därifrån också.
  2. Utse en ansvarig och kom överens vad hens uppgifter är.
  3. Fundera på programmets nivå, passar det barn och finns det lite olika utmaningar beroende på åldern?
  4. Poängtera att programmet görs tillsammans med trygg vuxen (förälder, vårdnadshavare, moster, farfar…). Också på plats skall programmet göras tillsammans, det är inte bara för barnen.
  5. Fundera även på inskrivning, halsduk, plats, tidpunkter, hur hålla kontakten till föräldrarna.
  6. Viktigast av allt ät att inte göra svårt! Vi om någon är proffs på scouting. Våga köra igång och ha program som ni är bekväma med.