Att respektera andra, att älska naturen och skydda miljön, samt att känna sitt ansvar och vara aktiv är alla delar av scoutidealen. Dessa är inte grund bara för scoutingens värderingar, de finns också bland värderingarna för hållbarhet och hållbar utveckling.
⁠ 

Hur man i scoutkåren tänker hållbart kan variera väldigt mycket. Det kan handla om små saker som att kolla skafferiet innan man går till butiken eller att man lär sig reparera utrustning istället för att köpa ny. Att tänka hållbart kan också innebära att lära scouterna mera om natur och miljö på olika sätt. Här får ni två tips på aktiviteter om natur och miljö som ni kan göra med era scouter.

Onaturlig natur

Scouterna ska gå längs stigen som ledaren visar och försöka komma ihåg så många saker som möjligt på vägen som inte hör hemma i naturen.

Sprid ut 10 till 15 föremål (mänskligt tillverkade) föremål längs 30 till 50 meter av en stig. Varje deltagare skall springa/gå längs med skogsstigen och komma ihåg så många föremål som möjligt som inte hör hemma i naturen. Vinnaren utses beroende på tid och antalet ihågkomna föremål.

Varianter:

Ledaren anger olika föremål och deltagarna skall tala om ifall de fanns i skogen och i så fall vart.

Lägg ut färgglada pappersbitar utmed stigen. Deltagarna räknar ihop hur många lappar av en viss färg eller flera olika färger de hittat.

Skogsbingo

Dela ut bingobrickorna till scouterna. På bingobrickorna finns istället för siffror; bilder, namn eller färger på saker i omgivningen.

Antingen får scouterna en bricka var eller en per patrull. Sedan ska de under en viss tid, kanske en kvart, springa runt i skogen, hämta föremålen som finns på bilderna och sedan komma tillbaka och lägga rätt sak i rätt ruta.

Prata om vad som ligger i rutorna, vad det heter, vad det är för något och vad det kan användas till . Använd floror (och faunor) om ni inte vet vad det är.

Variant för upptäckare

Låt patrullen göra egna bingoplattor genom att springa runt och själva hitta svampar, kottar och stenar osv och lägg på rutorna. Sedan byter patrullerna brickor och ska hitta det som ligger på den andras bricka.

Att tänka på

*Avgränsa skogen om den är för stor.

*Ha färger i rutorna istället för bilderna. Då ska scouterna hitta något gult att lägga i den gula rutan, något rött att lägga i den röda osv…

Ett annat sätt att göra hjälpa kåren göra hållbara val i vardagen kan vara att ansöka om ett Hållbar scoutkår-certifikat. Certifikatets delområden bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling som tar både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i beaktande. Hållbar scoutkår-certifikatet fokuserar dock på ekologisk hållbarhet, så att vi på ett mer effektivt sätt kan bemöta de ungas ökande oro för den globala uppvärmningen samt stöda scoutingens målsättningar för att bli koldioxidneutrala innan år 2030. Det här gör man enkelt genom att gå igenom de 50 kriterier certifikatet innehåller och uppfyller kåren hälften av dem kan ni ansöka om ett certifikat. Kåren får också bättre koll på vilka områden man kan utvecklas inom.


Tror du att din kår kan få ett Hållbar Scoutkår-certifikat?