Ett förbund utan tillväxt är inget förbund. Speciellt inte ett förbund för barn och unga. Vi behöver ständigt sträva framåt, utvecklas och ta med nya i vår gemenskap för att kännas moderna. Att bryta en trend av sjunkande medlemssiffror är inte inget man gör i en handvändning. Det kräver åtgärder på många olika nivåer men också inställningen hos våra kårer.

För att nå en förändring och för att bli fler och kännas som ett förbund i tiden behöver vi gå igenom fyra steg till förändring. Det här innebär att vi behöver se våra utmaningar, förstå dem. Sen behöver vi väcka en vilja att göra något och dessutom göra en förändring. Dessa fyra steg behöver vi gå igenom både på förbundsnivå men också i våra kårer.

För att göra det här har ämnet tagits upp både på våra scoutledarträffar, evenemang för förtroendevalda och under styrelsens möten. Kommunikation har varit det främsta verktyget för det här. Och även om statistik kan låta lite trist, så behöver vi inom förbundet ständigt följa med utvecklingen och förstå vad dessa siffror innebär i längden.

Relationen till våra scoutkårer har under året varit i centrum för förbundet

Relationen till våra scoutkårer har under året varit i centrum för förbundet. Kårstödsgruppen satsade all sin tid på kårbesök och också kanslipersonalen har synts ute hos kårerna. Dessutom startades kårteamschattar på whatsapp där kårerna får en liten hälsning varje vecka från kansliet. På sociala media har FiSSc försökt lyfta kårernas verksamhet på olika sätt. Allt detta för att närma sig kåren. För utan en god relation till våra kårer kommer vi inte att åstadkomma någon förändring.

När man talar om tillväxt är det viktigt att komma ihåg att tillväxt kan se ut på många olika sätt. Tillväxt är så mycket mera än bara kårens medlemsantal. Det kan handla om allt från nya sätt att scouta eller ett projektår där kåren erbjuder scouting för en ny grupp människor. Tillväxt är också att hålla kvar sina medlemmar genom att erbjuda kvalitativ scouting också för de äldre åldersgrupperna. På förbundsnivå har man under året satsat extra på scouting inom Finlandsmodellen, familjescouting och mångkulturell scouting. Alla dessa möjliggör scouting för personer som kanske inte annars skulle ha hittat scouting som hobby.

Höstens intagning såg väldigt positiv ut och under hösten växte förbundet för fösta gången på väldigt många år. Dessutom gjorde vi en bättre intagning än alla andra A-medlemmar inom Finlands Scouter. Tyvärr var glädjen kortlivad eftersom siffrorna sjönk drastiskt efter årsskiftet. Endast 22 av våra kårer växte under året men ännu fler tappade många av sina medlemmar. Men hopp finns inför det nya året.

Tillväxt är inget arbete som någonsin blir klart. Därför gäller det att hela tiden hitta nya vägar till utveckling och alla kan hitta sitt eget sätt att bidra till tillväxten inom förbundet. Det är också det som gör tillväxt till ett så roligt arbete, för inga sätt är fel så länge de leder oss framåt. För bakåt vill ingen gå, där har vi ju redan varit. Scouting är äventyr och äventyr är tillväxt.